04.03.2016

W jakim wymiarze i do kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, przy czym urlop będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w 2 częściach, tj. 2 razy po 1 tygodniu.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245