04.03.2016

Do kiedy mogę wykorzystać 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem z art. 188 k.p.? Dziecko urodziło się 10 lutego 2005 r.

Zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają sposobu obliczenia wieku dziecka, o którym mowa w art. 188 k.p. W związku z tym należy zastosować na podstawie art. 300 k.p. odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Z powyższego wynika, że osoba, która urodziła się 10 lutego 2005 r. ukończy 14 lat 10 lutego 2019 r. o godz. 0.00 (a nie o godz. 24.00).

Jeżeli pracownik nie skorzysta z prawa do 2 dni zwolnienia z art. 188 k.p. do ukończenia przez dziecko 14 lat, to utraci prawo do tego zwolnienia.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245