Czy podwyżka wynagrodzeń wprowadzona w 2001 i 2002 roku obejmowała pracowników wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, czy tylko niektórych?

Uprawnienia pracowników ochrony zdrowia do zwiększonego wynagrodzenia wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 5 poz. 45 ze zm.)

Zgodnie z art. 4a ust.1 i 2 wyżej wymienionej ustawy, obligatoryjny przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 i 2002 roku przysługiwał tylko pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Prawem do obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń wynikającym z wymienionej ustawy nie byli natomiast objęci pracownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających mniejszą liczbę pracowników, a także pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej, nie mających statusu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098