• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy w związku ze zmianą przepisu art. 168 Kodeksu pracy dokonaną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378) urlop zaległy za 2011 r. powinien być udzielony do końca marca

► Czy w związku ze zmianą przepisu art. 168 Kodeksu pracy dokonaną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378) urlop zaległy za 2011 r. powinien być udzielony do końca marca czy do końca września 2012 r.?

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378) nie zawiera przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po dniu 31 grudnia 2011 r. przepisu art.168 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu. W związku z powyższym należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.