• RSS
  • Wersja tekstowa

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który 10 stycznia 2012 r. podjął swoją pierwszą w życiu pracę i został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, a następnie rozwiązano z nim umowę o pracę z dniem 31 marca 2012 r.?

Zgodnie z brzmieniem art.153 Kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i ma prawo do 20 dni urlopu to – zgodnie z art.1542 Kodeksu pracy – wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosi 15 dni (3/4 x 20 dni).

Zatem, z upływem każdego miesiąca pracy pracownik ten nabywa prawo do 1,25 dnia urlopu (1/12 x 15 dni). W sytuacji kiedy pracownik podjął pierwszą pracę w ramach umowy o pracę z dniem 10 stycznia 2012 r., a następnie doszło do rozwiązania tej umowy z dniem 31 marca 2012 r., przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 2,5 dnia (2 miesiące x 1,25 dnia), nie ma bowiem podstaw prawnych, aby w tym przypadku zaokrąglać w górę niepełny dzień urlopu.

W omawianej sytuacji, przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego będzie miał zastosowanie przepis art.1542 § 4 Kodeksu pracy, który stanowi, że udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.