31.01.2017

Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna

header1
 

W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2016-2018.


Kampania „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” obejmie zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma to doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich, wpłynąć na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwić pracodawcom dostosowanie zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym jak wiele innych programów PIP na  samokontroli.

Więcej na stronie www.bhpnatak.pl
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245