• RSS
 • Wersja tekstowa

Kampanie archiwalne

 • Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

  bezpieczna praca

  Trzyletnia kampania społeczna, której nadrzędnym celem jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Dodatkowymi adresatami inicjatyw informacyjno-edukacyjnych są wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej, w tym praktykanci i osoby pracujące dorywczo w gospodarstwach rolnych.

 • Kampania „Na fali pierwszej pracy”

  na fali małe

  Celem kampanii informacyjnej skierowanej do młodzieży szkolnej i akademickiej podejmującej pracę sezonową jest upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu oraz o zagrożeniach zawodowych.

 • „Zanim podejmiesz pracę”

  zanim

  Celem kampanii informacyjnej realizowanej w latach 2013–2015 jest upowszechnianie wśród osób wkraczających w etap aktywności zawodowej lub wracających na rynek pracy wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów cywilnoprawnych oraz terminowych.

 • "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"

  LOGO

  Kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy do Ciebie” skierowana jest do pracowników zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych. Jej celem jest inspirowanie do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprzez popularyzowanie wzorcowych zachowań, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp.

 • Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

  fobjectid 127131

  Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu związanego z wykonywaną pracą, a także o innych zagrożeniach psychospołecznych takich, jak: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie, molestowanie oraz przemoc w miejscu pracy. Adresatami kampanii są pracownicy i pracodawcy oraz przedstawiciele służby bhp.

 • Czas pracy a wypadki drogowe - kampania archiwalna

  czas ikona

  Program informacyjno-prewencyjny „Czas pracy a wypadki drogowe” adresowany był przede wszystkim do kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe. Jego celem było ograniczenie wypadków komunikacyjnych związanych z naruszeniem przepisów o czasie pracy, a także popularyzacji analiz, okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 • Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie - kampania archiwalna

  Bannerstatycznyv1790x373

  Co roku około 100 pracowników traci życie na placu budowy. Setki osób zostaje trwale okaleczonych. W protokołach powypadkowych na tysiącach stron nie znajdziemy cierpienia rodzin pozostawionych w samotności, płaczu dzieci po stracie ojca, bólu z którym byli pracownicy muszą zmagać się do końca życia.

 • Bezpiecznie od startu! - kampania archiwalna

  BoSlogo

  Kampania społeczna, realizowana pod hasłem „Bezpiecznie od startu!” miała na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobywaniem podstawowej wiedzy nt. prawa pracy i zasad bezpiecznej pracy, a także kreowanie pożądanych postaw na rzecz praworządności w stosunkach pracy i kultury bezpiecznej pracy.

 • Poznaj swoje prawa w pracy - kampania archiwalna

  sulces małe

  W państwie prawa prawo pracy musi być przestrzegane. Regulacje kodeksu pracy to podstawa dla zdrowej konkurencji – to przesłanie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” realizowanej w latach 2011-2012.

« »