fobjectid 127131

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu związanego z wykonywaną pracą, a także o innych zagrożeniach psychospołecznych takich, jak: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie, molestowanie oraz przemoc w miejscu pracy. Adresatami kampanii są pracownicy i pracodawcy oraz przedstawiciele służby bhp.
« »


 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245