Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie - kampania archiwalna


Co roku około 100 pracowników traci życie na placu budowy. Setki osób zostaje trwale okaleczonych. W protokołach powypadkowych na tysiącach stron nie znajdziemy cierpienia rodzin pozostawionych w samotności, płaczu dzieci po stracie ojca, bólu z którym byli pracownicy muszą zmagać się do końca życia.

Większości wypadków możnaby uniknąć, gdyby sami robotnicy i brygadziści mieli większą świadomość zagrożeń i przepisów bhp. Dlatego też właśnie do robotników budowlanych, osób wykonujących prace budowlane jako jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami zwraca się Państwowa Inspekcja Pracy apelując: „Szanuj życie!”.

Inspekcja pracy promuje publikacje, listy kontrolne, materiały wspomagające szkolenia bhp, program prewencyjny dla pracodawców branży budowlanej.

Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Szczególnie podczas pracy na wysokości inspektorzy pracy stwierdzają najwięcej nieprawidłowości. Najczęściej wynikają one z: szybkiego tempa narzucanego terminami zakończenia inwestycji, nieuwzględniania w harmonogramie robót budowlanych prac zabezpieczających, ignorowania przejściowych zagrożeń, które znikną wraz z zakończeniem danego etapu prac, tolerowania przez kierowników budowy odstępstw od przepisów, zatrudniania osób bez wymaganych kwalifikacji i fachowego przygotowania do wykonywanych zadań, braku lub niewłaściwie przeprowadzonych wstępnych szkoleń bhp w tym instruktażu stanowiskowego.

Zadaniem kampanii społecznej PIP realizowanej w latach 2012-2013 było upowszechnianie wzorca „robotnika-profesjonalisty”, który pracuje fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stąd też hasło firmujące kampanię: „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.

Kampania PIP służyła również wyrabianiu u pracowników budów stałych nawyków bezpieczeństwa - stosowania się do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa od obowiązujących wymagań. Miała zachęcać do udziału w szkoleniach, które gwarantować będą przestrzeganie przepisów bhp niezależnie tempa pracy i terminu zakończenia robót.

Kampanię wspierali partnerzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, największe przedsiębiorstwa budowlane – sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, patroni medialni i inni.

 

 

Przejdź do strony kampanii

szanuj
 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222