Poznaj swoje prawa w pracy - kampania archiwalna

sukces

W państwie prawa prawo pracy musi być przestrzegane. Regulacje kodeksu pracy to podstawa dla zdrowej konkurencji – takie przesłanie niosła kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” realizowana w latach 2011-2012 r.
Kampania przebiegała pod hasłem: Osiągaj sukces zgodnie z przepisami. Prawo pracy to STANDARD.

Kampania informacyjna była skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców z małych i średnich firm. Jej cel to popularyzowanie postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy oraz zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy. Istotne było budowanie świadomości, że regulacje te mają wpływ na komfort pracy, a przez to na życie prywatne, że stosowanie zasad prawa pracy to podstawa funkcjonowania zdrowego rynku oraz uczciwej konkurencji.

Zadaniem kampanii społecznej PIP była również promocja programu „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”. Udział w nim jest dobrowolny, a jego celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do weryfikacji warunków pracy w firmie, ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i wyeliminowanie wszelkich problemów i niezgodności.
Kampanię wspierali partnerzy:

 • Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • NSZZ „Solidarność”,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • a także ponad 30 organizacji i portali studenckich.

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098