"Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"


Co roku w Polsce średnio 88,5 tys. osób odnosi obrażenia przy pracy a 269 z nich nie wraca już nigdy do domu, osieroca dzieci, opuszcza bliskich.
Kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy do Ciebie” skierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, w szczególności w przemyśle przetwórczym.
Celem 3-letniej kampanii jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanymi przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem pracownika, niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu ochronnego, poprzez:

 • Inspirowanie do zmiany postaw - popularyzację wzorców kulturowych bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia własnego, współpracowników, osób zatrudnionych.
 • Wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaściwych zachowań poprzez upowszechnianie informacji dotyczących wniosków z analiz wypadków przy pracy.
 • Zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury technicznej i organizacyjnej w miejscu pracy, inspirowanie wymiany „dobrych praktyk” w tym zakresie.
 • Inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie w zakresie przygotowania pracowników do pracy i budowania kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie.

Elementem kampanii jest również promocja programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiających dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy, a także zwrócenie uwagi pracodawców na rolę oceny ryzyka zawodowego w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.

 

Przejdź do strony kampanii: http://web.pip.gov.pl/bpzoc/

 

 

baner bezpieczeństwo

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098