„Zanim podejmiesz pracę”

Kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” jest kontynuacją projektu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Realizowana w latach 2013-2015 upowszechnia, wśród osób wkraczających w etap aktywności zawodowej lub powracających na rynek pracy, wiedzę o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz terminowych.


Działania realizowane w ramach kampanii w 2015 roku będą polegać na:

 

 • dotarciu z przekazem informacyjnym do osób przygotowujących się do podjęcia pracy bądź powracających na rynek pracy,
 • informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpieczenia społecznego,
 • podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy również wśród pracodawców oraz przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

 

W 2015 roku kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” będzie realizowana poprzez:

 • spoty oraz przekazy radiowe w ogólnopolskiej stacji radiowej,
 • internetową kampanię odsłonową za pośrednictwem bannerów oraz linków sponsorowanych,
 • ogólnopolską kampanię prasową.

Dodatkowo, w okręgowych inspektoratach pracy organizowane będą spotkania informacyjne, seminaria i szkolenia dla pracodawców oraz partnerów społecznych inspekcji pracy, a także partnerów kampanii. Udzielane będą również porady prawne oraz rozpowszechniane bezpłatne publikacje poświęcone szczegółowym zagadnieniom prawa pracy m.in.: formom zatrudnienia, obowiązkom pracodawcy związanymi z przyjęciem nowego pracownika, pracą tymczasową, pracą agencyjną, wynagrodzeniami i czasem pracy.  

Więcej informacji na stronie kampanii www.prawawpracy.pl.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098