Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Szanuj życie-Rutyna na wsi rani i zabija

 

W latach 2013-2015 Państwowa Inspekcja Pracy realizowała ogólnopolską kampanię społeczną, adresowaną do sektora rolnictwa indywidualnego. Przedsięwzięcie to zostało podjęte w związku z dużą liczbą wypadków przy pracy w tym sektorze.

Cele i założenia

Celem kampanii było dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Dodatkowymi adresatami działań informacyjnych i edukacyjnych były wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia i życia, w związku z wykonywaniem pracy rolniczej, w tym również praktykanci i osoby pracujące dorywczo.

W założeniach kampanii uwzględniono następujące kanały komunikacji:

 • kampania medialna prowadzona w oparciu o spoty reklamowe oraz inne formy reklamy, emitowane w telewizji, radiu internecie,
 • promocja przekazu za pośrednictwem strony internetowej kampanii www.bhpwrolnictwie.pl,
 • uzupełniająca kampania medialna prowadzona na zasadach non-profit, dzięki współpracy z prasą branżową oraz za pośrednictwem patronów medialnych,
 • inicjatywy informacyjne i promocyjne realizowane dzięki współpracy z partnerami kampanii i podmiotami wspierającymi,
 • promocja przekazu kampanii podczas dużych, ogólnopolskich rolniczych imprez masowych,
 • promocja przekazu kampanii za pośrednictwem pakietu publikacji poruszających tematykę praktycznego bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
 • kontynuacja wielokierunkowych działań prewencyjnych, których celem jest popularyzacja wiedzy nt. bezpieczeństwa pracy i życia na wsi, w tym: szkoleń dla rolników, pogadanek i prelekcji dla dzieci, wykładów dla młodzieży, pokazów bezpiecznej obsługi maszyn, konkursów wiedzy o bhp, konkursów plastycznych dla najmłodszych, spotkań ze społecznością wiejską oraz wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych.

 

Etapy realizacji

Jednym z zadań przekazu kampanii było zwrócenie uwagi na przyczyny i okoliczności wypadków, do których dochodzi podczas wykonywania pracy rolniczej. Dlatego inicjatywa została podzielona na trzy etapy przypadające na trzy kolejne lata jej realizacji. Każdy etap wiązał się z podejmowaniem działań na rzecz ograniczania zagrożeń dotyczących trzech najliczniejszych grup wypadkowych w rolnictwie indywidualnym. Pierwsza edycja realizowana w 2013 roku, miała za zadanie upowszechnianie wiedzy nt. zapobiegania upadkom osób, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym. Ten etap prowadzony był pod hasłem „Troska o bezpieczeństwo to twoja rola!”. Hasło przewodnie nie miało konkretnego adresata, ponieważ nawiązywało do założenia, że odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na jednej, określonej osobie - każdy powinien dołożyć starań, by gospodarstwo rolne było bezpiecznym miejscem pracy i życia.

W 2014 roku w ramach realizacji drugiej edycji kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, działania prewencyjne i edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone były ograniczaniu zagrożeń związanych z obsługą maszyn i pojazdów rolniczych. Kampania przebiegała pod przewodnim hasłem „Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn”, które nawiązywało do idei, że stosowanie zasad bhp oraz dobrych praktyk przy eksploatacji sprzętów rolniczych, to rodzaj recepty gwarantującej bezpieczną pracę i zachowanie zdrowia.

Rok 2015 to trzeci etap realizacji kampanii. Tym razem Państwowa Inspekcja Pracy apelowała do rolników indywidualnych o stosowanie dobrych praktyk, które zapobiegają wypadkom przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Hasło przewodnie kampanii - "Rutyna na wsi rani i zabija" - przypominało o tym, że niedostateczna koncentracja uwagi podczas pracy ze zwierzętami, wykonywanie czynności obsługowych rutynowo, "na pamięć" oraz przekonanie, że nic się nie stanie, bo znamy swoje zwierzęta, przecież zajmujemy się nimi codziennie –  niejednokrotnie prowadzi do tragedii.

 

Kampanię wspierali partnerzy i patroni medialni: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Ogólnopolska Telewizja Rolnicza TVR, miesięcznik Top AGRAR oraz tygodnik Poradnik Rolniczy.

Wersja archiwalna kampanii z 2015 r. >>>

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098