Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

Stres tylko w pracy

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi dwuletnią kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu związanego z wykonywaną pracą, a także o innych zagrożeniach psychospołecznych takich, jak: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie, molestowanie oraz przemoc w miejscu pracy.

Kampania jest przedsięwzięciem realizowanym głównie za pośrednictwem strony internetowej www.streswpracy.pl, zawierającej dwie ścieżki komunikacyjne, kierowane do pracowników i pracodawców oraz przedstawicieli służby bhp. Na platformie informacyjnej www.streswpracy.pl znajduje się baza informacji o czynnikach ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy, m.in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania temu zjawisku, testy oraz quiz będące elementami pomocniczymi, pozwalającymi rozpoznać pojawienie się sytuacji stresowych w pracy oraz określić swój obecny poziom stresu w związku z wykonywaną pracą. Na portalu znajdują się najważniejsze informacje o przebiegu kampanii jak również materiały promujące poruszaną tematykę (w tym spoty radiowe i grafiki) oraz publikacje Państwowej Inspekcji Pracy dot. czynników ryzyka psychospołecznego. Strona jest na bieżąco aktualizowana i sukcesywnie wzbogacana o praktyczne materiały dotyczące ograniczania negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych, z uwzględnieniem tych najczęściej występujących.

Wśród czynników psychospołecznych występujących w środowisku pracy, najczęstszym jest stres zawodowy. Doświadcza go większość z nas. Szacuje się, że ok. 50-60% nieobecności w pracy spowodowanej chorobami ma bezpośredni związek ze stresem. Dlatego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni wspólnie zapobiegać stresowi w miejscu pracy i szukać rozwiązań ograniczających jego wpływ na zdrowie pracowników i funkcjonowanie firmy. Kampania prowadzona pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” ma na celu ułatwienie tego zadania.

Przejdź do strony kampanii: http://www.streswpracy.pl/
 Zapraszamy do odsłuchania  ćwiczeń relaksacyjnych!

Relaks w minutę
 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098