• RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2020

Kultura bezpieczeństwa

 Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

 

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

 

Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.

 

 Cele programu

 

  • Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie) oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie).
  • Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

 

 Jak działa program?

 

Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z kuratoriami oświaty i zainteresowanymi szkołami ponadpodstawowymi, samorządami oraz partnerami społecznymi. Do skorzystania z wiedzy i doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy zapraszane są również uczelnie wyższe i ochotnicze hufce pracy. Nauczyciele, którzy zgłaszają gotowość udziału w programie, objęci są szkoleniami Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” korzystają z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie zajęć przez inspektorów pracy i innych pracowników PIP. Na podobnych zasadach odbywa się realizacja programu w środowisku studenckim. Program realizowany jest w formie wykładów, prelekcji i seminariów, a tematyka ustalana w zależności od charakteru uczelni.

 

Bezpłatne materiały edukacyjne

 

Szkoły przystępujące do programu otrzymują bezpłatne pomoce edukacyjne dla nauczycieli przygotowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz poradniki dla ucznióww tym poradnik wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Materiały multimedialne

O stosowaniu środków ochrony indywidulanej dowiesz się  z Interaktywnego kompendium szkoleniowewo przygotowanego przez Centralny Instytut Ohrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

https://preview.w2design.pl/preview/ciop/

 

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 

Więcej informacji o konkursie

Deklaracja udziału w programie

Wypełnioną deklarację udziału prześlij do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy

 

 

Kontakt

 

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt z właściwym Okręgowym Inspektoratem Pracy. Adresy można znaleźć na stronie Głównej PIP.

Przejdź do danych teleadresowych Okręgowych Inspektoratów Pracy