• RSS
  • Wersja tekstowa

Ciekawe wydarzenia

» przejdź do archiwum

  • Konferencja w Busku-Zdroju

    W dniach 16 i 17 października 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował konferencję szkoleniowo-informacyjną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem było przedstawienie zaleceń do realizacji programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2015/2016, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji tego programu oraz poszerzenie i uzupełnienie wiedzy zawartej w materiałach pomocniczych dla nauczycieli.
  • Świadectwa dla nauczycieli ze szkół z Lidzbarka Warmińskiego

    W dniu 13 października 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie, podczas którego Marek Wójciak, okręgowy inspektor pracy w Olsztynie wręczył 6 nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego świadectwa udziału w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.
  • Świadectwa dla wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

    W dniu 30 września 2015 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Andrzej Słowik, zastępca okręgowego inspektora pracy wręczył 6 wykładowcom z tego Wydziału świadectwa udziału w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” w roku akademickim 2014/2015.
« »