29.12.2015

Konferencja w Busku-Zdroju

W dniach 16 i 17 października 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował konferencję szkoleniowo-informacyjną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem było przedstawienie zaleceń do realizacji programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2015/2016, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji tego programu oraz poszerzenie i uzupełnienie wiedzy zawartej w materiałach pomocniczych dla nauczycieli. Konferencję zorganizowano w Zespole Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju. 

Do realizacji programu konferencji zaproszono Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju, których przedstawiciele przeprowadzili ciekawe wykłady i panele dyskusyjne. Uczestników konferencji odwiedził Poseł na Sejm RP i sekretarz Rady Ochrony Pracy – Mirosław Pawlak. W czasie konferencji stoisko informacyjne zorganizowała Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy.

W konferencji uczestniczyli Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach – Janusz Czyż i Starosta Powiatu Buskiego – Jerzy Kolarz.

Wykłady obejmowały następujące tematy:

 • Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy – Stanisław Golmento, specjalista OIP w Kielcach.
 • Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia, w tym zatrudnianie pracowników młodocianych i dzieci – Dorota Dulęba, główny specjalista OIP-Kielce.
 • Wybrane elementy ruchu drogowego i zmiany w ostatnim czasie – wykład przedstawiciela Policji.
 • Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy i nauki – używki i dopalacze – wykład przedstawiciela Inspekcji Sanitarnej.
 • Istota bezpieczeństwa pożarowego w pracy i szkole – wykład przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.
 • „Wybrane elementy bezpieczeństwa uczniów w szkole i na wycieczkach szkolnych” – wykład przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Przeprowadzone zostały też pokazy i ćwiczenia z zakresu ratownictwa przedmedycznego, a każdy uczestnik tego panelu otrzymał certyfikat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dyskusji dotyczącej prowadzenia działań prewencyjnych PIP w szkołach, podkreślano potrzebę kontynuowania programu oraz prowadzenia rozmów z dyrektorami szkół na temat włączenia zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy do przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Poproszono Okręgowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie stosownych rozmów w tym zakresie z Kuratorium Oświaty i dyrektorami poszczególnych placówek. Irena Sobieraj – koordynator programu „Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół Techniczno-Informatyznych w Busku-Zdroju – na zakończenie konferencji w imieniu uczestników podkreśliła, że: „Udział w konferencji był dla koordynatorów bardzo ważnym wsparciem w zakresie realizacji programu w szkole…”

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach – Janusz Czyż, przekazał świadectwa udziału w programie „Kultura bezpieczeństwa” dla szkół i nauczycieli.

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245