• RSS
  • Wersja tekstowa

Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy

» przejdź do archiwum

  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

    Stres zawodowy ze względu na jego negatywne konsekwencje stanowi na całym świecie poważny problem zdrowotny i ekonomiczno-społeczny. Wyniki badań dotyczące związków pomiędzy stresem zawodowym, a funkcjonowaniem pracownika, nie pozostawiają wątpliwości, co do szkodliwości chronicznej ekspozycji na dystres

  • Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym

    Codziennie w Polsce może dochodzić nawet do 540 wypadków przy pracy. Oficjalnie w 2020 r. zgłoszono 62 475 tego typu zdarzeń, z czego 178 to wypadki zbiorowe. Łącznie zostało poszkodowanych 62 740 osób, w tym 190 poniosło śmierć. Bez wątpienia zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne.

  • Zdobądź Dyplom PIP

    Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników.

« »