• RSS
  • Wersja tekstowa

Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy

» przejdź do archiwum

  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

    Stres zawodowy ze względu na jego negatywne konsekwencje stanowi na całym świecie poważny problem zdrowotny i ekonomiczno-społeczny. Wyniki badań dotyczące związków pomiędzy stresem zawodowym, a funkcjonowaniem pracownika, nie pozostawiają wątpliwości, co do szkodliwości chronicznej ekspozycji na dystres

  • Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym

    Bezpłatny program Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawców chcących poprawić bezpieczeństwo pracy w swoich firmach.

  • Zdobądź Dyplom PIP

    Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników.

« »