• RSS
 • Wersja tekstowa
28.09.2020

Zdobądź Dyplom PIP

Zdobądź dyplom PIP
 

Informacja o programie

 

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników.

Od 2021 roku realizacja programu jest wspierana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

 

Jak działa program?

 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Realizacja programu w 4 krokach

 • Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez okręgowe inspektoraty pracy. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:
  • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
  • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.
 • Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi Ci realizację programu.

 • Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego.

 

Na jakie korzyści możesz liczyć

 

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu prawa pracy.
 • Poznasz zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników wynikające z aktualnych przepisów prawa.
 • Otrzymasz pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp.
 • Dowiesz się jakie musisz spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bezpiecznym.
 • Otrzymasz możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

Bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie:

Karta zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia dostarcz do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Pobierz kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP”

 

Chcesz poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie?

 

Jesteś pracodawcą? Weź udział w programie PIP i zyskaj:

 • bezpłatne, specjalistyczne szkolenia,
 • dostęp do tematycznych materiałów instruktażowych i poradników,
 • merytoryczne wsparcie inspektorów pracy przy eliminacji zagrożeń,
 • kompleksowy audyt warunków pracy,
 • bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

 

Zgłoś się do najbliższego inspektoratu pracy i weź udział w programie.

Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ

 

Państwowa Inspekcja Pracy