• RSS
 • Wersja tekstowa
28.09.2020

Zdobądź Dyplom PIP

Informacja o programie

 

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzja w tej sprawie należy do Okręgowego Inspektora Pracy.

 

Jak działa program?

 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z „Listy kontrolnej z komentarzem”) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

Realizacja programu w 4 krokach

 

 • Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. Podczas szkolenia koordynator programu:
  • przekaże wiedzę, jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładu pracy,
  • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.
 • Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Łączny czas na szkolenie, dostosowanie zakładu oraz audytu powinien wynosić - nie dłużej niż 6 miesięcy. Może on zostać skrócony lub wydłużony, w zależności od przebiegu realizacji programu przez uczestnika. Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy które ułatwią Ci realizację programu.

 • Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy mnie ma charakteru represyjnego.

 

Na jakie korzyści możesz liczyć

 

 • uzyskasz wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • poznasz zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników,
 • otrzymasz pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp,
 • dowiesz się jakie musisz spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,
 • otrzymasz możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

 Bezpłatne materiały Materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie:

 

Karta zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prześlij do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy

Pobierz kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP”

 

 Kontakt

 

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt z właściwym Okręgowym Inspektoratem Pracy. Adresy można znaleźć na stronie Głównej PIP.