• RSS
 • Wersja tekstowa
28.09.2020

Budowa. Stop wypadkom!

 Program informacyjno-edukacyjny „Budowa. Stop wypadkom!”

 

Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Plac budowy należy uznać za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy.

 

Wytyczne dotyczące działań chroniących pracowników budowlanych przed zarażeniem wirusem COVID-19

W związku z wprowadzeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało wytyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na budowach.

 

 Zalecenia dla budów

 

 1. utrzymanie odległości 1,5 m między stanowiskami pracy, tam gdzie to możliwe,
 2. codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych,
 3. zachowanie odległości i dezynfekcja przy wejściu na budowę,
 4. zajmowanie co drugiego miejsca w drodze do pracy w pojazdach o liczbie miejsc powyżej 9 osób,
 5. organizacja przerw śniadaniowych w różnych odstępach czasowych,
 6. ograniczenie wyjazdów na szkolenia i spotkań bezpośrednich,
 7. rozmieszczenie informacji, plakatów i środków dezynfekcyjnych

 

 Materiały do pobrania w języku polskim

 

 

 Materiały do pobrania w języku angielskim

 

 

Materiały do pobrania w języku ukraińskim

 

 

Materiały do pobrania w języku rosyjskim

 

 

Informacja o programie

 

Program „Budowa. STOP wypadkom!” jest kontynuacją wieloletnich działań PIP ukierunkowanych na eliminowanie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Stanowi wsparcie działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonej  w branży budowlanej. Głównymi zadaniami programu są:

 • popularyzacja wiedzy o występujących zagrożeniach,
 • propagowanie bezpiecznych zachowań na placu budowy,
 • wdrażanie podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy organizacji oraz prowadzeniu prac na budowach.

 

Działania realizowane przez okręgowe inspektoraty pracy

 

Teksy pod nagłówkiem: Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi szereg działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do pracodawców i pracowników z branży budowlanej:

 • bezpłatne spotkania i szkolenia prowadzone przez Okręgowe Inspektoraty Pracy,
 • dyżury telefoniczne specjalistów zajmujących się tematyką budownictwa,
 • wydarzenia tematyczne poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie.

Corocznie Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w wydarzenie pn. „Tydzień Bezpieczeństwa” organizowane przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na placach budów odbywają się prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pokazy ratownictwa, demonstracje nowoczesnych rozwiązań technicznych. Realizowane są również szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników.  W trakcie wydarzenia Inspektorzy pracy udzielają porad prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach, a także przekazują zainteresowanym materiały i wydawnictwa PIP przygotowane dla branży budowlanej.

W dniach 5-11 października 2020 roku Tydzień Bezpieczeństwa odbędzie się na wszystkich budowach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Tegoroczne hasło przewodnie to „Drużyna, bezpiecznie się trzyma.”

Więcej o szczegółach akcji można dowiedzieć się w Okręgowych Inspektoratach Pracy oraz na stronie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

 

 Bezpłatne materiały Państwowej Inspekcji Pracy dla branży budowlanej

 

Państwowa Inspekcja Pracy w swojej ofercie bezpłatnych materiałów dla pracodawców i pracowników z branży budowlanej ma zarówno specjalistyczne broszury i ulotki, karty stanowiskowe bhp prezentujące dobre praktyki opracowane na podstawie obowiązujących norm i przepisów, jak również materiały promujące bezpieczne zachowania na placu budowy.

 

 Kontakt

 

W sprawie oferty bezpłatnych szkoleń prosimy o kontakt z właściwym Okręgowym Inspektoratem Pracy. Adresy można znaleźć na stronie Głównej PIP.

Przejdź do danych teleadresowych Okręgowych Inspektoratów Pracy