Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2020

Stres w miejscu pracy

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

 

 Prawie ⅓ pracowników w Europie = ponad 40 milionów osób, doświadcza stresu związanego z pracą. Około połowa pracowników w Europie uważa, że w ich miejscu pracy stres jest powszechnym problemem. Przyczynia się on do około połowy wszystkich traconych dni roboczych. Podobnie jak w przypadku innych kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, problem stresu jest często źle rozumiany bądź napiętnowany. Jednak jeżeli zagrożenia psychospołeczne i stres traktowane są jako problem organizacyjny, a nie jako wada osobowa, można sobie z nimi radzić jak z każdym innym zagrożeniem związanym z BHP.

 

Stres jest zagrożeniem, które stale towarzyszy pracownikom i pracodawcom. Może być przyczyną wypadków przy pracy, czy teżzmniejszenia efektywności i wydajności pracowników, a co za tym idzie przekłada się na wymierne straty finansowe dla pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy zachęca pracodawców do uważnego zapoznania się ze sposobami przeciwdziałania stresowi oraz innym czynnikom ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Z nami sprawdzisz jakie stresory są charakterystyczne i najbardziej zagrażające w Twoim środowisku pracy i jakie podjąć działania naprawcze, by podnosić komfort pracy wszystkich: pracowników i pracodawców.

Więcej informacji o stresie w miejscu pracy