Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym

Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym
 

Wypadki przy pracy


Codziennie w Polsce może dochodzić nawet do 540 wypadków przy pracy[1]. Oficjalnie w 2020 r. zgłoszono 62 475 tego typu zdarzeń, z czego 178 to wypadki zbiorowe[2]. Łącznie zostało poszkodowanych 62 740 osób, w tym 190 poniosło śmierć. Bez wątpienia zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Czy można zatem w przyszłości uniknąć tak tragicznych zdarzeń? Czy można zapobiec przynajmniej części z nich?

 

Obowiązki pracodawców


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców, wynikających z Kodeksu pracy, jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Aby to osiągnąć, konieczna jest właściwie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Niestety z doświadczeń kontrolnych inspektorów pracy wynika, że pracodawcy nie zawsze zdają sobie sprawę z jej znaczenia. Nawet zdarza się, że w niektórych firmach ocena ryzyka zawodowego jest traktowana jako zbyteczny, ustawowy obowiązek. Takie podejście jest przede wszystkim spowodowane niedostateczną wiedzą na ten temat.

 

Informacje o programie


Żeby zbudować świadomość znaczenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem i prewencji wypadkowej, a także żeby wesprzeć merytorycznie polskie firmy, w 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Istotnym elementem programu są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: założenia programu, zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

 

Chcesz poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie?


Jesteś pracodawcą? Weź udział w programie PIP i zyskaj:

  • bezpłatne, specjalistyczne szkolenia,
  • dostęp do tematycznych materiałów instruktażowych i poradników,
  • merytoryczne wsparcie inspektorów pracy przy eliminacji zagrożeń,
  • kompleksowy audyt warunków pracy,
  • bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Pamiętaj! Ocena ryzyka to pierwszy krok do bezpieczeństwa!

 

Zgłoś się do najbliższego inspektoratu pracy i weź udział w programie.

Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ

 

Informacje na temat oceny ryzyka zawodowego

 


[1] Opracowanie GUS przygotowane na podstawie uogólnionych wyników badania modułowego „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” zrealizowanego w II kwartale 2020 r., www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy.

[2] „Wypadki przy pracy w 2020 r.”, GUS.

stopka