Strona w przebudowie. Rolnictwo-wydawnictwa prewencyjne

 

 

 

Karty BHP

Karty bezpiecznego wykonywania pracy w rolnictwie.
6 kart, format A4, kolor. Pierwsze wydanie 2014 r.

Prace prasą do słomy, Wał przegubowo-teleskopowy, Praca rozrzutnikiem obornika, Prace kombajnem zbożowym, Prace transportowe, Prace kosiarką rotacyjną.

W każdej karcie znajdują się najważniejsze informacje nt. bezpiecznego wykonywania prac z wykorzystaniem maszyn powszechnie stosowanych w rolnictwie. Wydawnictwa uzupełnione są o podstawowe listy kontrolne oraz zalecenia i dobre praktyki dotyczące obsługi maszyn. Autorem serii jest Andrzej Zalewski.

Karty BHP-wał przegubowo-teleskopowy Karty BHP-prace transportowe Karty BHP- prace prasą do słomy
Karty BHP-Prace kosiarką rotacyjną Karty BHPPrace kombajnem zbożowym Karty BHP-Praca rozrzutnikiem obornika

 

 

Broszury

Praca rolnika, dobre praktyki

Praca rolnika, dobre praktyki. Broszura, format B5.

W ciągu jednego dnia rolnik wykonuje kilka lub kilkanaście różnorodnych czynności: obsługuje i naprawia maszyny, uprawia rolę, obsługuje zwierzęta. Często zdarza się, że prace te robi w pośpiechu, długo, bez odpoczynku. Dlatego wypadki rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Publikacja ta jest źródłem dobrych rad, które pomogą rolnikom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Broszura podzielona jest na dwanaście rozdziałów. Każdy z nich zawiera po kilka lub kilkanaście opisów wzbogaconych zdjęciami. Krótkie opisy są praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich. Jest też rozdział poświęcony dzieciom, które są na wsi szczególnie narażone na ryzyko wypadku.

Chemia dla rolników

Chemia dla rolników.

Jednym ze źródeł zagrożenia wypadkowego na wsi są niebezpieczne czynniki chemiczne używane w gospodarstwach rolnych. Szczególnie niebezpieczne są pestycydy i paliwa stosowane w urządzeniach mechanicznych. Aby przeciwdziałać zagrożeniom musimy umieć je rozpoznawać i zmniejszać ryzyko związane z używaniem czynników toksycznych. Broszura zawiera najważniejsze zasady bezpiecznej pracy ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowany mi w gospodarstwie rolnym.

 

Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi

Broszurę pod takim właśnie tytułem zaadresowaną do młodzieży Państwowa Inspekcja Pracy wydała ponad dwa lata temu. oto nowa, poprawiona wersja. Krótkie rozdziały dotyczą: niebezpiecznych miejsc na podwórzu, zagrożeń chemicznych, maszyn i narzędzi, obchodzenia się ze zwierzętami, z prądem oraz z otwartym ogniem, właściwego zachowania na drodze. Jest też poradnik rowerzysty, ABC pierwszej pomocy oraz wskazówki na wypadek pożaru i powodzi. Ważne uzupełnienie stanowi wykaz prac, jakich nie wolno wykonywać dzieciom i młodzieży. Można mieć nadzieję, że teraz w jeszcze atrakcyjniejszej formie broszura będzie dobrze spełniała swoje zadania.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245