Zgodnie z decyzją Wiesława Łyszczka, Głownego Inspektora Pracy, od 1 września 2020 r inspektorzy pracy podejmą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa antykowidowego w szkołach. Działania inspektorów będą miały zasięg ogólnopolski. Będą miały głownie charakter prewencyjny. Inspektorzy będą realizować Program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”