Prace związane ze ścinką, zrywką i załadunkiem drewna należą do grupy najbardziej niebezpiecznych, dlatego pracodawcy działający w tej branży powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpiecznej organizacji pracy.