• RSS
 • Wersja tekstowa

Komunikaty bieżące

» przejdź do archiwum

 • Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu 2022

  Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych, a wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten rok, ogólnopolskich akcji „Kontrole na małych budowach”, które są elementem „Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego”.

 • Badania okresowe trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

  Większość uregulowań związanych z narażeniem na wirusa Sars-Cov-2, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) obowiązuje zarówno w czasie ogłoszenia stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

 • Zatrudniane obywateli Ukrainy

  Ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje jednak szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a także szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium RP.

 • PIP skontroluje przestrzeganie zakazu handlu w niedziele

  W najbliższą niedzielę 13 lutego Państwowa Inspekcja Pracy pilotażowo skontroluje otwarte placówki handlowe, w których zachodzi podejrzenie łamania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. — Podjęliśmy tę decyzję po doniesieniach medialnych oraz wsłuchując się w głosy naszych partnerów społecznych — mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Czy drwal musi pracować z apteczką?

  Prace związane ze ścinką, zrywką i załadunkiem drewna należą do grupy najbardziej niebezpiecznych, dlatego pracodawcy działający w tej branży powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpiecznej organizacji pracy.

« »