• RSS
 • Wersja tekstowa

Komunikaty bieżące

» przejdź do archiwum

 • Sieć handlowa „Biedronka” nie złamała w niedzielę prawa. Sklepy wyznaczone do pilotażowych kontroli PIP były wczoraj zamknięte

 • Podkarpackie: Wypłata wynagrodzeń i zgłoszenie do prokuratury

  Nakazem wypłacenia zaległych poborów, mandatem karnym, a przede wszystkim zgłoszeniem do prokuratury podejrzenia fałszowania dokumentów zakończyła się kontrola w jednej z podrzeszowskich firm budowlano-handlowych, prowadzona przez inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

 • Wielkopolska. 16 procent tlenu to śmierć

  Po raz kolejny niefrasobliwość, krótkowzroczność i źle pojmowana rutyna doprowadziły do tragedii czyli śmiertelnego wypadku przy pracy – zakończyła się inspekcyjna kontrola jednego z dużych zakładów produkcyjnych Wielkopolski.

 • Wypadki przy pracy w czerwcu i lipcu 2022

  W myśl zapisów Kodeksu pracy każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

 • Tarnowskie. Ponad 60 tysięcy zł dla pracowników

  Ponad 60 tysięcy złotych zaległych wynagrodzeń wypłacił właściciel firmy transportowej po interwencji inspektora pracy.

 • Małopolskie. Należne świadczenia dla rodziny dzięki zmianie kwalifikacji wypadku

  Kontrolę w lokalnej firmie Huberta L. rozpoczęto na wniosek adwokata występującego w imieniu żony zmarłego pracownika w związku z wypadkiem samochodowym, w którym śmierć poniósł pracownik tego zakładu Jacek N.

 • Zielonogórskie. Niebezpieczny buhaj

  Jeden z pracowników firmy produkującej mleko został ciężko poturbowany przez rozjuszonego buhaja. Pracodawca nie zadbał o odpowiednie przeszkolenie personelu.

 • Kraków. Bezrobotny na budowie

  Kontrola przeprowadzona w firmie wykonującej prace na terenie jednej z budów w Krakowie, wykazała szereg nieprawidłowości związanych zarówno z bezpieczeństwem wykonywania prac na budowie, jak również legalnością zatrudnienia pracowników.

 • Śmierć w pracy

  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje. W województwie podlaskim zginął operator koparki, a w pomorskim pilarz pracujący przy wycince drzew w lesie.

 • Opolskie. Agencja bez umów

  Wnioskiem do sądu karnego zakończyła się kontrola agencji zatrudnienia działającej w jednej z podopolskich miejscowości.

 • Szczecińskie. Fałszowanie na budowie

  Właściciel firmy budowlanej działającej w okolicach Szczecina został ukarany za składanie fałszywych oświadczeń inspektorowi pracy oraz utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

 • Racibórz. Wstrzymanie eksploatacji

  Decyzję natychmiastowego wstrzymania prac prowadzonych na wysokości przy budowie jednego z domów mieszkalnych w Raciborzu wydał inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach podczas kontroli placu budowy.

 • Handlując w niedzielę, ujawnili swoje grzechy

  Spółka handlowa z województwa pomorskiego otworzyła swoje sklepy w dniu wolnym od handlu, czyli w niedzielę 27 lutego 2022 roku, powołując się na jedno z ustawowych wyłączeń. Badający ten przypadek inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku nie tylko zakwestionował wyłączenie, ale – stwierdziwszy wiele innych przewinień pracodawcy – skierował na drogę sądową sprawę o ukaranie władz spółki.

 • Gdańsk. Jeden właściciel, trzy firmy, 66 uzasadnionych skarg

  Blisko 50 obywateli Ukrainy i 17 Polaków złożyło skargi na właściciela trzech firm cateringowych funkcjonujących w okolicach Gdańska. Wynik inspekcyjnej kontroli to 68 nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców i ponad 300 tysięcy złotych niewypłaconych wynagrodzeń.

 • Białystok. Zaniżone wypłaty w szpitalu

  O ponad 720 tysięcy złotych kierownictwo jednego ze szpitali w województwie podlaskim zaniżyło wypłaty dla personelu. Po interwencji inspektorów pracy 230 pracowników otrzymało wyrównania.

 • Kraków. Grzywna za śmierć po alkoholu

  Inspektorzy pracy ustalili przyczyny śmiertelnego wypadku w jednej z krakowskich galerii handlowych, gdzie zginął pracownik montujący instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Współwłaściciel spółki cywilnej wykonującej montaż musi zapłacić 15 tysięcy zł grzywny, wobec drugiego trwa postępowanie sądowe.

 • Mobbingowi dziękujemy – działania prewencyjne oraz kontrolne PIP

  Uprawnienia inspektora pracy pozwalające na przeciwdziałanie takim zjawiskom, jak mobbing i dyskryminacja.

 • Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu 2022

  Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych, a wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten rok, ogólnopolskich akcji „Kontrole na małych budowach”, które są elementem „Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego”.

 • Badania okresowe trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

  Większość uregulowań związanych z narażeniem na wirusa Sars-Cov-2, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) obowiązuje zarówno w czasie ogłoszenia stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

 • Zatrudniane obywateli Ukrainy

  Ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje jednak szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a także szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium RP.

« 12