07.03.2019 Artykuł archiwalny

Warunki pracy zimą - wyniki kontroli

Tej zimy - w ciągu ostatnich czterech miesięcy - do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 250 skarg na zbyt niską temperaturę w miejscu pracy i ponad 113 skarg na niezapewnienie zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych gorących napojów i posiłków profilaktycznych.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanych zadań. W przypadku pracy lekkiej, wykonywanej np. w biurze, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C.

Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, w magazynie przy rozładunku towarów muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C. Chyba, że względy technologiczne wymagają niższej temperatury, np. praca w chłodni.

W okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni, np. na budowach pracodawcy muszą także pamiętać o zapewnieniu pracownikom odzieży chroniącej przed zimnem, gorących posiłków profilaktycznych, jeżeli wykonują ciężką pracę fizyczną i ciepłych napojów, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni C.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach pracy w odniesieniu do blisko 2 400 osób. W związku z tym wydali 134 decyzje i skierowali 29 wniosków w wystąpieniach.

W trakcie ponad 100 kontroli inspektorzy pracy ujawnili niezapewnienie gorących napojów i posiłków profilaktycznych w odniesieniu do 4,6 tys. osób. W konsekwencji wydali blisko 2,5 tys. decyzji i 2,3 tys. wniosków w wystąpieniach.

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098