• RSS
  • Wersja tekstowa
27.08.2020

Program profilaktyczny PIP „Bezpiecznie w szkole”

Zgodnie z decyzją Wiesława Łyszczka, Głownego Inspektora Pracy, od 1 września 2020 r inspektorzy pracy podejmą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa antykowidowego w szkołach. Działania inspektorów będą miały zasięg ogólnopolski. Będą miały głownie charakter prewencyjny. Inspektorzy będą realizować Program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”


szkolaok
 

Program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”

- jego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w z zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii, program będzie wsparciem dla pracodawców w identyfikacji i ograniczaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy,

- podstawowymi narzędziami programu są: szkolenia oraz doradztwo, a także późniejsze kontrole inspektorów pracy,

- program rozpocznie wysyłka do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym znajdą się główne założenia programu oraz zaproszenie do udziału
w nim, w tym do skorzystania z bezpłatnych szkoleń PIP,

- kolejnym etapem programu będą indywidualne szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z Dyrekcją placówek,

- w ramach szkoleń przygotowanych przez specjalistów PIP upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka,

- wparciem tych działań będzie doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe - do wywieszenia w szkołach,

- zgodnie z założeniami, Państwowa Inspekcja Pracy zapewni w każdym województwie wsparcie profilaktyczne około sześćdziesięciu placówkom szkolnym w ciągu tygodnia,

- realizacja programu Państwowej Inspekcji Pracy uwzględniać będzie ponadto wymianę informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oczywiście odwiedzając szkołę inspektor sprawdzi, czy pracownicy mają zapewnione środki sanitarno-higieniczne, czy dyrekcja dostosowała do realiów epidemii ocenę ryzyka zawodowego i podjęła działania na rzecz ograniczenia nowych zagrożeń.