Handel w niedzielę – informacja rzecznika prasowego PIP

Mimo starań, jakie czynili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczący w konferencji prasowej 6 marca 2018 r., by rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ograniczających prowadzenie handlu w niedzielę, w mediach można znaleźć nieścisłości dotyczące zasad prowadzenia handlu w niedzielę na dworcach i w przylegających do nich galeriach handlowych.

Na wspomnianej konferencji prasowej pytania dziennikarzy dotyczyły możliwości prowadzenia handlu m.in. przez konkretny sklep należący do sieci „Biedronka”, zlokalizowany na Dworcu Centralnym w Warszawie. W tym wyraźnie określonym i zbadanym przypadku nie ma wątpliwości, że placówka ta jest zlokalizowana bezpośrednio w hali dworca i jej działalność może być uznana za służącą obsłudze podróżnych. Na tej podstawie nie można jednak przyjąć, że wszystkie sklepy należące do tej sieci położone na innych dworcach lub w ich pobliżu mogą prowadzić handel w niedzielę. Informacja, że zgodnie z interpretacją PIP wszystkie „Biedronki” na dworcach mogą mimo powszechnego zakazu handlować w niedzielę jest nieprawdziwa.

Zgodnie z interpretacją przepisów, opracowaną przez PIP i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przy stosowaniu wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy należałoby kierować się przede wszystkim funkcją, jaką pełni dworzec, którą jest obsługa podróżnych (funkcji takiej nie pełnią placówki handlowe usytuowane w galeriach handlowych, znajdujących się przy dworcach). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, dworzec jest to miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych.

Jak wielokrotnie podkreślano podczas konferencji, te kwestie powinny być oceniane w sposób indywidualny i takich ocen będą za każdym razem, w konkretnej sytuacji, dokonywać inspektorzy pracy. Prowadząc kontrolę w zakresie przestrzegania zakazu handlu w niedzielę, inspektor pracy będzie musiał ustalić, czy placówka prowadząca działalność faktycznie znajduje się na dworcu oraz czy jej działalność jest związana z bezpośrednią obsługą podróżnych. Dopiero takie ustalenia będą w każdym przypadku decydujące dla uznania, czy dana placówka jest objęta zakazami, o których mowa w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.