• RSS
 • Wersja tekstowa
24.07.2018 Artykuł archiwalny

Działania kontrolne inspekcji pracy w centrach logistycznych AMAZON

W latach 2014-2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 52 kontrole w centrach logistycznych firmy AMAZON FULFILLMENT POLAND sp. z o.o.

 • 32 kontrole w Bielanach Wrocławskich (w tym: 5 w 2018 r., 10 w 2017 r.,7 w 2016 r.,
  9 w 2015 r., 1 w 2014 r.),
 • 18 kontroli w Sadach k. Poznania (w tym: 1 w 2018 r., 3 w 2017 r., 6 w 2016 r., 6 w 2015 r., 1 w 2014 r.),
 • 2 kontrole w Sosnowcu w 2018 r.,
 • oraz 1 kontrolę w Kołbaskowie w 2018 r.

Zakresem kontroli objęto zagadnienia z prawnej ochrony pracy, w tym m.in. czas pracy, wynagrodzenia oraz z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym wypadki przy pracy, stanowiska i pomieszczenia pracy, organizację stanowisk pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szkolenia bhp i badania lekarskie. Zmierzono wydatek energetyczny związany z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy.

W wyniku kontroli w latach 2014-2018 inspektorzy skierowali do pracodawcy 117 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 203 wnioski w wystąpieniach oraz 13 poleceń. Większość decyzji została wykonana, co wpłynęło na polepszenie warunków pracy zatrudnionych pracowników.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

 • szkoleń w zakresie bhp wstępnych i okresowych oraz ich udokumentowania,
 • przestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • zasad magazynowania i składowania,
 • odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • wypłaty wynagrodzenia w zakresie wysokości i terminowości wypłat,
 • ewidencji czasu pracy.

Wobec winnych 26 wykroczeń nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 18 tys. zł, zastosowano 5 środków wychowawczych.