21.09.2018 Artykuł archiwalny

Niedzielny handel pod kontrolą – działania PIP od 11 marca do 12 września 2018 r.

Od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy – przeprowadzili ponad 9,9 tys. kontroli placówek handlowych (które były otwarte w dni objęte zakazem handlu) stwierdzając, że w 8,5% przypadków sklep został otwarty wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 295 mandatów karnych na kwotę 324 tys. zł, skierowali 390 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 176 środków oddziaływania wychowawczego.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali również 4,3 tys. decyzji, skierowali prawie 5,6 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 260 poleceń ustnych.

Ponadto w tym okresie inspektorzy pracy podjęli działania sprawdzające (w tym związane z otrzymanymi sygnałami) dot. kolejnych 7,7 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte.

Łącznie, działania kontrolne i sprawdzające PIP objęły prawie 17,7 tys. placówek handlowych, wykazując dość wysoki stopień respektowania przepisów.

W realizację tych zadań zaangażowanych zostało ponad 1 tys. inspektorów pracy.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner221865
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245