• RSS
 • Wersja tekstowa

Komunikaty bieżące (archiwum 2019)


 • Zmiana terminu podpisania porozumienia pomiędzy PIP a PFR S.A.

  Podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w sprawie wymiany informacji wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zaplanowane na 27 listopada 2019 r. odbędzie się w innym terminie.

 • Rusza kampania "Dobry przepis na bezpeczeństwo"

  Przetwórstwo mięsa uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upału

  Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma wpływ negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników.

 • Działania PIP na rzecz poprawybezpieczeństwa pracy

  Dzień 28 kwietnia jest obchodzony zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 2003 r. jako Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od 1991 r. natomiast, z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzimy go pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Przedstawiamy obszerną informację przygotowaną przez PIP na temat stanu bezpieczeństwa pracy.

 • Działania kontrole PIP w oświacie

  Zgodnie z planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. zatwierdzonym przez Radę Ochrony Pracy kontroli poddane zostaną m.in. publiczne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze).

 • Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu - dane wstępne za 2018 r.

  Od momentu wejścia w życie przepisów do 31 grudnia 2018 r. inspektorzy PIP z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w OIP-ach przeprowadzili ponad 11,4 tys. kontroli placówek handlowych (które były otwarte w dni objęte zakazem handlu). Ujawnili, że w 994 przypadkach (niespełna 9% skontrolowanych) sklep został otwarty wbrew prawu.

 • Warunki pracy zimą - wyniki kontroli

  Tej zimy - w ciągu ostatnich czterech miesięcy - do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 250 skarg na zbyt niską temperaturę w miejscu pracy i ponad 113 skarg na niezapewnienie zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych gorących napojów i posiłków profilaktycznych.

 • Kogo w 2019 roku skontroluje inspektor pracy

  W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli. To liczba szacunkowa, gdyż trudno z góry założyć, ile wpłynie skarg pracowniczych. Każda skarga jest wnikliwie sprawdzana, co często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tzw. kontroli skargowej. W roku ubiegłym zrealizowano blisko 30 tysięcy kontroli skargowych. Ogółem, w roku 2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 80 194 tys. kontroli.

 • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

  Plan działań kontrolnych PIP na rok 2019 zatwierdzony przez Radę Ochrony Pracy

 • Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy

  Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty.

 • 100 lat inspekcji pracy - OD WIEKU NA RZECZ OCHRONY PRACY

  W 2019 roku przypada setna rocznica powstania i działalności inspekcji pracy. 3 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret tymczasowy „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”.

« »