• RSS
  • Wersja tekstowa

Konkurs dla dziennikarzy

Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Pracy dla dziennikarzy. Jego celem jest popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmowania zagadnień ochrony pracy.

Regulanin konkursu dla dziennikarzy na rok 2022