• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Chrońmy zdrowie podczas upałów!

  Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie działań w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

 • Bezpiecznie na wsi oczami dzieci

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczono nagrody w XI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poświęconego bezpieczeństwu na wsi. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Zacieśnienie współpracy z CIOP – PIB

  Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i kampanii informacyjnych dotyczących bhp przewiduje porozumienie o współpracy zawarte między Państwową Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

 • Na otwarciu wystawy plakatu

  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej oraz wręczeniu nagród laureatom XXX edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 • Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy

  To pierwszy taki przypadek w historii konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, by pierwsze dwa miejsca przypadły uczennicom jednej szkoły. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zdeklasował tym samym 230 placówek edukacyjnych.

 • Seminarium o bezpieczeństwie w transporcie pionowym

  Współpraca i odpowiedzialność w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego (żurawi wieżowych, wózków podnośnikowych, dźwigów budowlanych, drabin i rusztowań) były tematem seminarium online 7 czerwca 2021 r.

 • Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Współpraca międzynarodowa Państwowej Inspekcji Pracy była głównym tematem spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej i Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 2 czerwca 2021 r. w siedzibie GIP w Warszawie.

 • Kontrole żurawi budowlanych

  Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła 1 czerwca 2021 r. na placach budów całego kraju 240 kontroli związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrole obejmą w szczególności bezpieczeństwo organizowania prac z wykorzystaniem tych maszyn.

 • Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu

  Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych. Najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna ogólnopolską akcję „Kontrole na małych budowach”.

 • Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników

  Latem dzieci nie uczestniczą zajęciach szkolnych i chętnie pomagają rodzicom w pracach gospodarskich. Często nie zdają sobie jednak sprawy z jakim zagrożeniem dla ich zdrowia i życia może się wiązać taka pomoc. Przeczytaj Apel Głównego Inspektora Pracy.

 • Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

  28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Seminarium o systemowym zarządzaniu bhp

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy były organizatorami seminarium poświęconemu systemowego podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • O działalności PIP na forum europejskim

  Informacja Głównego Inspektora Pracy o aktywności urzędu na forum Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) była jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 25 maja 2021 r. w formie wideokonferencji.

 • Konferencja „Praca zdalna – dylematy społeczno – prawne”

  Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, bezpłatnej konferencji organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 24 czerwca 2021 r. w godz. 10 – 14. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy dokonać do 15 czerwca 2021 r.

 • Debata o instytucjach dialogu społecznego

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 maja 2021 r. wzięła udział w debacie online na temat: „Instytucje dialogu społecznego w Polsce dziś i jutro”, zorganizowanej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

 • Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego o programie Polski Ład

  Z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Marowieckiego odbyło się 20 maja br. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego , w którym uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Obradom, zorganizowanym w trybie wideokonferencji, przewodniczył przewodniczący RDS, wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

 • Zaproszenie na webinarium PIP

  Specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz zaproszeni przez nich eksperci zajmujący się bezpieczeństwem pracy podpowiedzą – w trakcie spotkania online – jak zapewnić bezpieczne środowisko pracy w okresie pandemii Covid-19.

 • Wręczenie Nagrody im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 11 maja 2021 r. wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

 • Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy

  Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2021 r. zebrała się na uroczystym zdalnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.

 • Na konferencji Solidarności

  Z udziałem online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 27 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja: „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wyzwaniem dla pracodawców i związków zawodowych w czasie pandemii i w popandemicznej rzeczywistości”.

« 12