• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Wręczenie Nagrody im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 11 maja 2021 r. wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

 • Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy

  Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2021 r. zebrała się na uroczystym zdalnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.

 • Na konferencji Solidarności

  Z udziałem online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 27 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja: „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wyzwaniem dla pracodawców i związków zawodowych w czasie pandemii i w popandemicznej rzeczywistości”.

 • O ochronie pracy w czasie pandemii w budownictwie

  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 26 kwietnia 2021 r. wzięła udział online w konferencji zorganizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani” z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 • Wizyta dyrektora Europejskiego Urzędu ds. Pracy

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), Cosminem Boiangiu. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Posłowie zaaprobowali informacje inspekcji pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, obradująca 13 kwietnia 2021 r. na dwóch posiedzeniach prowadzonych w trybie wideokonferencji, przyjęła do wiadomości informacje Głównego Inspektora Pracy o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie szeroko rozumianej prewencji.

 • Na Radzie Dialogu Społecznego o Krajowym Planie Odbudowy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 7 kwietnia 2021 r. uczestniczyła w przeprowadzonym w trybie wideokonferencji posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 • Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

  Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w czwartek z Głównym Inspektorem Pracy, Katarzyną Łażewską-Hrycko.

 • Rada Dialogu Społecznego o Polityce Przemysłowej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 marca 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituskiego.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawiła sprawozdania

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 17 marca 2021 r. rozpatrzył sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2018 i 2019. Przedstawiła je Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 • Praca zdalna na forum Rady Ochrony Pracy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z grupą najbliższych współpracowników wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się w trybie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka 18 marca 2021 r.

 • Nagrody dla służby bhp

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 12 marca 2021 r. wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła 8 marca 2021 r. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Michałowi Wasilewskiemu, koordynatorowi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 • Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy

  Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP na posiedzeniu 4 marca 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota.

 • O wypłacie wynagrodzeń na forum Rady Ochrony Pracy

  Wypłata świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018 – 2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r. była 23 lutego 2021 r. wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, prowadzonych w formie wideokonferencji.

 • Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 18 lutego 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się 10 lutego 2021 r. w Gabinecie Marszałka Sejmu.

 • O kontrolach w czasie pandemii na spotkaniu z dziennikarzami

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski spotkał się 2 lutego 2021 r. w Warszawie z dziennikarzami. Zapoznał przedstawicieli mediów z nowymi formami działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w dobie pandemii.

 • Pozytywna ocena programu inspekcji pracy

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego rozpoczęło się 19 stycznia 2021 r. posiedzenie Rady Ochrony Pracy, prowadzone w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

 • Ostatnie pożegnanie Andrzeja Kwalińskiego

  Od mszy żałobnej, odprawionej 12 stycznia 2021 r. w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Kwalińskiego – zmarłego nieoczekiwanie Głównego Inspektora Pracy. Miały one charakter państwowy.

« 12