• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Głowny Inspektor Pracy o pracy zdalnej w Programie 3 Polskiego Radia

 • Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

  W Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG 25 stycznia 2023 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 • Wywiad Dziennika Gazety Prawnej z Głównym Inspektorem Pracy

  - Pracodawcy, którzy nielegalnie zatrudniają obcokrajowców, powinni zostać objęci długoletnim zakazem powierzania obowiązków migrantom - mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w wywiedzie przeprowadzonym przez redaktor Urszulę Mirowską-Łoskot z DGP.

 • Zapraszamy do udziału w konferencji

  31 stycznia 2023 r. - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023

 • Nagrody dla dziennikarzy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła nagrody dziennikarzom zaangażowanym w popularyzację prawa pracy i bezpieczeństwa pracy. Uroczystość odbyła się w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 16 stycznia 2023 roku.

 • O planie działania PIP w 2023 r. na komisji sejmowej

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 12 stycznia 2023 r. zapoznała się z planem działalności PIP na 2023 r. przedstawionym przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

 • Rada Ochrony Pracy o bezpiecznej wsi

  Zagadnienia ochrony pracy nabierają na wsi coraz większego znaczenia. Rolnicy, dążąc do pozyskania unijnych funduszy na inwestycje w sprzęt, muszą spełnić różne wymagania z zakresu bhp warunkujące przyznanie dotacji z Unii Europejskiej. 10 stycznia 2023 roku Rada Ochrony Pracy debatowała o bezpieczeństwie na wsi.

 • Senackie prace nad budżetem PIP

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 4 stycznia 2023 r. w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Członkowie Komisji pod przewodnictwem senatora Filipa Libickiego pracowali nad projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r.

 • Budowy pod kontrolą, ale nie tylko

  Gdzie pojawi się inspekcja pracy w 2023 roku? – Na pewno nie w domach pracowników – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, w rozmowie z Business Insider Polska. Szefowa PIP podkreśla, że warto podwyższyć sankcje za łamanie prawa pracy, aby naruszenia przestały się opłacać i nie powodowały nieuczciwej konkurencji.

 • O programie działania inspekcji pracy w 2023 roku

  Wiele nowych zadań i wyzwań obejmuje program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku, przedstawiony przez kierownictwo PIP na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 grudnia 2022 roku.

 • Na jubileuszowym Kongresie OPZZ

  Pierwszego dnia X Kongresu OPZZ zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

 • Nietypowe formy zatrudnienia – zalety i wady

  Na zagadnieniach związanych z pracą platformową, jej zaletach, wadach i problemach z nią związanych skoncentrował się zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski w swoim wystąpieniu podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

 • Główny Inspektor Pracy dla Forbes

  - W Kodeksie Pracy oczekujemy na zmiany, które na stałe wprowadzą rozwiązania związane z pracą zdalną. Trwa dialog w tej kwestii rządu z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i instytucjami kontrolnymi jak np. Państwowa Inspekcja Pracy – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w wywiadzie dla Forbes.

 • Temperatury w pracy

  Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Konstytucyjna ochrona pracy

  Dwa obszerne bloki informacyjne dotyczące problemów wynikających z różnych form zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej omówili przedstawicie Państwowej Inspekcji Pracy na plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.

 • Budżet inspekcji na Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

  Bez głosu sprzeciwu członkowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przegłosowali projekt dochodów i wydatków Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku.

 • Wojna w Ukrainie a rynki pracy na EFNI 2022

  Najważniejsze jest zapewnienie uchodźcom godnych warunków pracy, dlatego sprawdzamy, czy nie dochodzi do wyzysku osób, które w trudnej sytuacji życiowej były zmuszone do podejmowania pracy w warunkach niespełniających minimalnych standardów zatrudnienia – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

 • Nadzór rynku – rola Państwowej Inspekcji Pracy

  Posiedzenie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej zostało w całości poświęcone roli i działaniom Państwowej Inspekcji Pracy w systemie oceny zgodności i nadzoru rynku w Polsce.

 • Oni dbają o bezpieczeństwo w gospodarstwie

  29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się finałowa gala XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 • Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to organizatorzy konferencji, która w systemie hybrydowym zgromadziła blisko pół tysiąca uczestników rozmawiających o inwestowaniu w bezpieczną pracę.

« 1234