• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Zaproszenie na konferencję

  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na konferencję pt. „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”, która odbędzie się w 23 września 2022 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz online za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

 • Zapraszamy na konferencję

  „Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie” to temat konferencji, która odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniach 26-27 października 2022 r. Jej celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach.

 • Wizyta przedstawicieli gruzińskiej inspekcji pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy od 10 do 12 sierpnia 2022 r. gościła delegację Urzędu Inspekcji Pracy w Gruzji w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu.

 • O kontrolach legalności zatrudnienia w wywiadzie dla Newserii

  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

 • Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.

 • Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

  30 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z handlem ludźmi, ustanowiony przez ONZ w 2013 roku. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka.

 • Przyjechałeś z Ukrainy? Też masz prawo do urlopu / Ви приїхали з України? У Вас теж є право на відпустку

 • Obradowała Rada Dialogu Społecznego

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 14 lipca 2022 r. w Warszawie. Partnerzy społeczni i przedstawiciele rządu rozmawiali m.in. na temat założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023.

 • Sprawozdanie PIP z rekomendacją

  Bez głosu sprzeciwu Rada Ochrony Pracy zaaprobowała stanowisko rekomendujące Sejmowi RP przyjęcie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku.

 • Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

  Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć w czasie naszej kontroli — mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Podsumowanie projektu ECMIN

  29 czerwca 2022 roku w Lublinie odbyła się konferencja zamykająca projekt ECMIN (European Construction Mobility Information Network) organizowana przez Europejską Federację Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa oraz Związek Zawodowy „Budowlani”.

 • 100 lat nadzoru górniczego w Polsce

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wzięli udział w uroczystych obchodach 100 lecia nadzoru górniczego w Polsce.

 • Główny Inspektor Pracy na Kongresie 590

  Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy uczestniczyła w debacie na temat przedsiębiorczości i rynku pracy zorganizowanej w ramach 7. edycji Kongresu 590 zorganizowanego pod hasłem „Łączymy wszystkich”.

 • Pozytywna realizacja budżetu Państwowej Inspekcji Pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Niepełnosprawni w środowisku pracy wyzwania, czy szansa

  21 czerwca 2022 r. pod Honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, odbyła się konferencja „Niepełnosprawni w środowisku pracy wyzwania, czy szansa”. O sposobach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych debatowali przedstawiciele rządu, instytucji państwowych, parlamentarzyści, reprezentanci organizacji społecznych i partnerzy społeczni.

 • Spotkanie z delegacją z Ukrainy

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski przyjął delegację Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 • Chrońmy zdrowie podczas upałów!

  Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie działań w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

 • Finał Konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”

  15 czerwca 2022 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” . W uroczystości uczestniczył i wręczał laureatom nagrody Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 • Monitoring w pracy – temat ważny

  Uniwersytet Wrocławski był gospodarzem konferencji naukowej „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Zakład Prawa Pracy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

 • Sprawozdanie z działalności Inspekcji w 2021 roku

  Kierownictwo Głównego Inspektoratu Pracy przedstawiło na posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku.

« 123456