• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Kontrole PIP w pełnym zakresie

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone będą przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19.

 • Wystawa „Razem, choć na dystans”

  Prace finalistów 29. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem „Biozagrożenia dzisiaj”, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, można oglądać na 23 przystankach komunikacji miejskiej i słupach reklamowych AMS w Warszawie. Jednym z patronów wystawy jest Główny Inspektor Pracy.

 • Działania PIP w czasie pandemii

  Państwowa Inspekcja Pracy w czasie pandemii realizuje swoje ustawowe zadania wykorzystując dostępne środki prawne, organizacyjne i osobowe.

 • OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

  Informacje, zawarte w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego: „Szef PIP Wiesław Łyszczek rezygnuje po tekstach Interii”, opublikowanym w dniu 12 września 2020 r. w dziale Fakty portalu Interia.pl, są nieprawdziwe co do istotnych faktów.

 • Lotniczy jubileusz

  Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie obchodził w sobotę 5 września 2020 r. jubileusz 75-lecia powstania. Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka reprezentował podczas uroczystości Grzegorz Nieradka, któremu towarzyszył Adam Tuleja Kierownik Oddziału OIP Rzeszów w Krośnie.

 • Konkurs dla najaktywniejszych społecznych inspektorów

  Pod przewodnictwem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 9 września 2020 r. obradowała w Warszawie Kapituła Konkursu ”Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego konkursu.

 • OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

  Tezy zarzucające nieprawidłowości przy przyznawaniu nagród kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy, znajdujące się w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego, opublikowanym w dniu 7 września 2020 r. w dziale Fakty portalu Interia.pl, są w znacznej mierze nieprawdziwe.

 • Zmiany w przepisach o delegowaniu

  4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne.

 • Na rzeszowskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 31 sierpnia 2020 r. w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Na gdańskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na czele z Okręgowym Inspektorem Pracy Mariuszem Pokrzywinskim uczestniczyło 31 sierpnia 2020 r. w uroczystościach z okazji 40 rocznicy strajków z 1980 r. oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność”.

 • Na koszalińskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  W imieniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął udział w uroczystościach jubileuszu 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’, zorganizowanych 30 sierpnia 2020 r. w Koszalinie przez Zarząd Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”.

 • Rusza program profilaktyczny inspekcji w szkołach

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg uruchomienie od 1 września programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole”.

 • Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

  W trzecią rocznicę śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 27 sierpnia 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród imienia Romana Giedrojcia.

 • Na wrocławskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 26 sierpnia 2020 r. wziął udział w obchodach 40-lecia powstania „Solidarności” zorganizowanych we Wrocławiu przez Region Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Pamięci Romana Giedrojcia

  26 sierpnia 2020 roku w Słupsku upamiętniono kolejną rocznicę śmierci Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017. W imieniu obecnego Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka wieniec na grobie złożył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy

 • Pozytywna ocena działalności inspekcji

  Rada Ochrony Pracy, obradująca 25 sierpnia 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W uchwalonym w tej sprawie stanowisku pozytywnie oceniła działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne inspekcji.

 • Na obchodach rocznicy powstania „Solidarności”

  23 sierpnia 2020 r. w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali na uroczystościach: Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy oraz Barbara Kiełt - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.

 • Dbajmy o pracowników w czasie upałów

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przypomina o przestrzeganiu przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i wypełnianiu przez pracodawców obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

 • Ministerstwo i inspekcja rozmawiają o kontrolach w zakładach pracy

  20 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg spotkała się z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Dariuszem Mińkowskim. Tematem rozmowy były kontrole inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy.

 • PIP sprawdzi działania antykowidowe w urzędach

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy zdecydował, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolują prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach.

« 12345