Na seminarium w sprawie delegowania pracowników

W Brukseli 9 i 10 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium rozpoczynające kolejną, piątą edycję europejskiego projektu dotyczącego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w którym uczestniczy Państwowa Inspekcja Pracy. Tematem przewodnim projektu „Eurodelegowanie” jest usprawnienie współpracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników.

wwwResized201901091800439300

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów administracji publicznej z kilkunastu państw Unii Europejskiej oraz europejskich federacji związków zawodowych i organizacji pracodawców. Z ramienia PIP w wydarzeniu tym uczestniczył Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

Podczas dwudniowego spotkania koordynatorzy projektu z francuskiego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego oraz ekspert z Uniwersytetu w Tilburgu omówili działania podejmowane w poprzednich edycjach projektu i przedstawili etapy, założenia i cele obecnej edycji. Przedstawiciele poszczególnych instytucji partnerskich podsumowali swoje doświadczenia z poprzednich lat uczestnictwa w projekcie, podkreślając jednocześnie znaczenie jego rezultatów. Należą do nich utworzenie sieci profesjonalistów i rozwijanie współpracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników.

Uczestnicy spotkania wyrazili również swoje oczekiwania wobec przyszłych działań podejmowanych w ramach projektu, które będą obejmować, między innymi, wspólne kontrole transgraniczne prowadzone przez inspektorów pracy z poszczególnych państw. W dalszej części spotkania miała miejsce sesja robocza mająca na celu opracowanie pierwszych ramowych planów współpracy, które będą wdrażane w okresie realizacji projektu, tj. do grudnia 2020 roku.

W spotkaniu uczestniczyła również Nina Dulna z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.