14.01.2019 Artykuł archiwalny

Msza rocznicowa w warszawskiej Archikatedrze

Z okazji 100 rocznicy powstania polskiej inspekcji pracy 13 stycznia 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza św. w intencji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Kardynał Tadeusz Nycz odprawia Mszę Śwętą w intencji PIP
 

Swoją homilię Ks. Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił godności i podmiotowości ludzkiej pracy. Przypomniał encykliki papieskie na temat pracy. Szczególnie encyklikę „Laborem exernces” Św. Jana Pawła II, o której Papież mówił w czasie swoich pielgrzymek do ojczyzny. Podkreślił, że pracownicy mają nie tylko prawa, które są prawami człowieka, ale także obowiązki.

wwwDSC01009

wwwDSC01005poczet

Uczestnicy mszy rocznicowej

Nabożeństwo rocznicowe odbyło się w Niedzielę Chrztu Pańskiego, dlatego w swoim kazaniu Jego Eminencja Ks. Kardynał Nycz porównał rocznicę powstania inspekcji pracy do ważnej dla każdego chrześcijanina rocznicy chrztu świętego. Wspominanie i pamięć o początkach inspekcji jest swoistym powrotem do korzeni i okazją do refleksji nad wartościami, jakie legły u podstaw powołania polskiej inspekcji pracy. Ks. Kardynał nawiązał w ten sposób do historii inspekcji pracy, podkreślając doniosłość dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, powołującego do życia jako jedną z pierwszych w wolnej Polsce instytucję nadzoru państwowego nad warunkami pracy - zawodową inspekcję pracy. Mówił także o współczesnych wyzwaniach inspekcji pracy, akcentując ich znaczenie dla ludzi pracy.

W trakcie Mszy Świętej
 

W trakcie Mszy Świętej czytania z Księgi proroka Izajasza, Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa, oraz Modlitwę wiernych wygłosili:  Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP i Grzegorz Nieradka, doradca Głównego Inspektora Pracy.

 Iwona Hadacz w trakcie Pierwszego czytania w czasie Mszy Świetej
Grzegorz Nieradka czyta Modlitwę wiernych
 

Na zakończenie nabożeństwa Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy podziękował Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za słowa otuchy skierowane do pracowników inspekcji pracy. Wyraził przekonanie, że pracownicy inspekcji pracy wyjdą z mszy świętej pokrzepieni i silniejsi, by pełnić swoją misję wobec drugiego człowieka w trosce o jego dobro, zgodnie z przesłaniem Św. Jana Pawła II, widniejącym na sztandarze PIP „Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”.

Reprezentacja PIP
Archikatedra w trakcie Mszy Świetej

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098