Senatorowie poparli budżet PIP

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, obradująca 22 stycznia 2019 r. w gmachu Sejmu pod przewodnictwem senatora Jarosława Dudy, nie wniosła poprawek do ustawy budżetowej na rok bieżący w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG5596

Planowane dochody i wydatki urzędu przedstawił senatorom główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Omówił także przebieg prac nad projektem budżetu PIP w Sejmie. Poinformował, że po trzecim czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej na 2019 r. budżet PIP został zmniejszony o kwotę ponad 11,5 mln zł, w tym o ponad 6 mln zł mniej przeznaczono na wynagrodzenia. I to uszczuplenie środków najbardziej dotknęło urząd, ale, jak zaznaczył szef PIP, i tak było to o wiele mniej niż po pierwszym czytaniu ustawy budżetowej, gdy zmniejszenie wynagrodzeń wyniosło blisko 13 mln zł.

„Przywrócenie nam kwoty 8 mln. zł, w tym na wynagrodzenia 6 mln. 741 tys. zł i na pochodne 1 mln. 259 tys. zł jest w części realizacją naszych postulatów zawartych w pierwotnym projekcie budżetu” - powiedział Wiesław Łyszczek.

wwwIMG5604

W wygłoszonym koreferacie senator Andrzej Kamiński zwrócił uwagę m.in. na rosnącą liczbę zadań realizowanych przez inspekcję pracy, pytając jednocześnie, czy pomniejszony budżet pozwoli PIP skutecznie je realizować.

Wiesław Łyszczek zapewnił, że urząd dołoży wszelkich starań, aby posiadanymi siłami i środkami sprostać wymaganiom stawianym mu przez ustawodawcę.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska oraz wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.