Szef inspekcji na posiedzeniu RDS

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Warszawie pod przewodnictwem Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych.

wwwDSC01074
W posiedzeniu, na którym partnerzy społeczni podjęli kilka ważnych uchwał uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i Stanisławem Szwedem, wiceministrem w resorcie pracy.

Wiesław Łyszczek na posiedzeniu RDS

Strona społeczna podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego. Reprezentanci pracodawców i pracowników w Radzie Dialogu Społecznego pozytywnie ocenili rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 6 grudnia 2018 r. W treści uchwały stwierdzili, że propozycja rządu przewiduje rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy. Wprowadzenie zawartego w projekcie ustawy rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie. Zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto w trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja poświęcona ocenie funkcjonowania ustawy o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.