Spotkanie z przedstawicielkami ambasady Filipin

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą i grupą współpracowników spotkali się 28 stycznia 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy z przedstawicielkami Ambasady Republiki Filipin: Marią Alnee A. Gamble - chargé d'affaires oraz Marią Coriną Bunag - attaché ds. pracy.

wwwIMG5684

Delegacja filipińska wyraziła chęć kontynuacji dotychczasowej współpracy z polską inspekcją, szczególnie z uwagi na dużą liczbę obywateli Filipin podejmujących pracę w Polsce, zainteresowanie polskich pracodawców zatrudnianiem Filipińczyków, a także konieczność poszerzania wiedzy obu stron na temat przepisów i zasad obowiązujących przy wykonywaniu pracy.

wwwIMG5685

Dyskusja w trakcie spotkania dotyczyła głównie pracy w sektorze transportu drogowego, podstaw legalnego wykonywania pracy w Polsce i postępowania w przypadku ewentualnych naruszeń.