• RSS
  • Wersja tekstowa
14.02.2019 Artykuł archiwalny

Na targach BUDMA 2019

Podczas odbywających się w Poznaniu od 12 do 15 lutego 2019 r. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała wspólnie z MTP oraz Porozumieniem ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie konferencję „Ograniczenie zagrożeń przy wykonywaniu prac na wysokości”. Wzięli w niej udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz.

wwwDSC0027

Inaugurując konferencję, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska zwróciła uwagę na potrzebę priorytetowego traktowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy na budowie zarówno przez osoby kierujące pracownikami, służbę bhp jak i samych pracowników. Z kolei w swoim wystąpieniu główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek zauważył, iż bezpieczeństwo pracy na budowach zależy zarówno od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jak i wiedzy pracodawców i kierowników budów.

wwwDSC0035

Starszy inspektor pracy Michał Jurga przedstawił zagrożenia wypadkowe przy pracach na wysokości – studium wypadku. Następnie dr inż. Rafał Hrynyk z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie omówił obowiązujące regulacje prawne dotyczące prac na wysokości oraz postulowane w tym zakresie zmiany. Tematem wystąpienia starszego inspektora pracy Romualda Liszkowskiego była problematyka zatrudnienia na budowach cudzoziemców. Michał Wasilewski, reprezentujący Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, przedstawił przykłady katastrof związanych z pracą żurawi. Jacek Kurasz z Urzędu Dozoru Technicznego omówił zmiany w przepisach dotyczących prac z wykorzystaniem żurawi wieżowych. Tematem wystąpienia Urszuli Gawrysiak, dyrektora bhp Budimex S.A. były obowiązki organizatorów pracy i generalnego wykonawcy. Arkadiusz Hiller, przewodniczący Związku Operatorów Żurawi Wieżowych mówił natomiast o zatrudnianiu operatorów żurawi wieżowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący zmiany przepisów rozporządzenia z 22 października 2018 r. dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych. W konferencji uczestniczyli pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej, pracownicy służby bhp, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy a także profesorowie i studenci Wydziału Budownictwa i Środowiska Politechniki Poznańskiej.

wwwDSC0041

wwwDSC0048

Część merytoryczną konferencji poprzedziła uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Buduj Bezpiecznie”. Nagrody wręczyli: Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu. Pierwsze miejsce przyznano firmie POOR S.A. Region Polska Zachodnia za budowę II etapu Business Garden Poznań, ul. Pastelowa 2-12. Drugie miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe  Klimas Sp. Z o.o. z Krotoszyna za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krotoszynie, ul. Koźmińska 54, natomiast III miejsce przyznano firmie Mota – Engil CE S.A. z Krakowa za budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Radomicko – Kaczkowo. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia.

wwwDSC0104

Szef PIP Wiesław Łyszczek uczestniczył także w uroczystości otwarcia targów BUDMA 2019, zapoznał się z ekspozycją targową oraz odwiedził stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, na którym inspektorzy pracy udzielali porad prawnych i technicznych z dziedziny bhp w budownictwie. Każdy zainteresowany mógł otrzymać materiały informacyjne i wydawnictwa PIP na temat zagrożeń występujących w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości.

wwwDSC0102