• RSS
  • Wersja tekstowa
14.02.2019 Artykuł archiwalny

O bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 13 lutego 2019 r. z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy i Bogdana Drzastwy, zastępcy głównego inspektora pracy obradowała Komisja Głównego Inspektora Pracy ds. BHP w Rolnictwie.


Przedstawiciele Kierownictwa PIP w czasie obrad Komisji
 

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z poprawą bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym. Problematykę ochrony pracy w polskim rolnictwie w ostatnim stuleciu omówiła Katarzyna Mietelska, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy. Przemysław Halczak, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawił tematykę i statystyki wypadków w rolnictwie w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób zatrudnionych w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach.

Uczestnicy posiedzenia Komisji
 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa Marek Madej w swoim wystąpieniu przeanalizował wpływ oceny ryzyka na stan bezpieczeństwa pracy w zakładach rolnych, w tym w strategicznych spółkach skarbu państwa. Nawiązał do doświadczeń i praktyk partnerów zagranicznych.

Katarzyna Bzdura z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zaprezentowała inicjatywy tej jednostki PIP podejmowane w związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego pt. „Bezpieczne dziecko na wsi”. Ciekawa forma zajęć dla dzieci realizowanych wspólnie z innymi służbami państwowymi, np. Policją pozwala na kształtowanie świadomości zagrożeń związanych z pracą w rolnictwie już u najmłodszych mieszkańców wsi.

Komisja dyskutowała także o wprowadzeniu obowiązkowych szkoleń z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy i niektórych ustaw dla osób ubezpieczonych w KRUS. Rozważano również możliwość wprowadzenia audytów gospodarstw pod kątem przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i powiązanie wypłacanych odszkodowań powypadkowych z oceną gospodarstw i przyczynami wypadku.

Uczestnicy posiedzenia Komisji
 

Przedmiotem debaty było także opracowanie i realizacja cyklu szkoleń dla pracowników służby bhp, prezesów spółek i zakładów rolnych z zakresu wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz prewencji wypadkowej.

W trakcie spotkania Wiesław Łyszczek powołał w skład komisji nowych członków: na wiceprzewodniczące komisji Justynę Adamską, naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa oraz Katarzynę Mietelską, pełniącą obowiązki dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Ponadto w skłąd komisji powołano Hannę Galicz, skarbnika Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Jerzego Bednarza, sekretarza NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i Andrzeja Zalewskiego, głównego specjalistę w OIP w Poznaniu.

Jerzy Bednarz odbiera powołanie w skład Komisji od Wiesława Łyszczka
 

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele GIP: Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP i Krzysztof Bielecki z Departamentu Prewencji i Promocji GIP