• RSS
  • Wersja tekstowa
14.02.2019 Artykuł archiwalny

Na budowach będzie bezpieczniej

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą wzięli udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zorganizowanym 13 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej stołecznego hotelu Sofitel Victoria. Porozumienie zrzesza największe firmy budowlane w kraju i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach.

wwwIMG5730

Powstało w 2010 r. pod auspicjami głównego inspektora pracy. Przypomniał o tym w swoim wystąpieniu podczas spotkania obecny szef PIP Wiesław Łyszczek wskazując, że „z perspektywy czasu możemy jednoznacznie powiedzieć, iż pomysł był bardzo trafiony, ponieważ przynosi konkretne efekty dzięki rozwiązaniom systemowym z dziedziny bhp, wdrożonym jednolitym procedurom w zakresie sporządzania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz przeprowadzania szkoleń informacyjnych dotyczących bhp. Przyjęte procedury pozytywnie wpływają na firmy podwykonawcze, które dostosowują się do wymogów wprowadzonych na budowach realizowanych przez sygnatariuszy porozumienia”.

wwwIMG5755

Wiesław Łyszczek podkreślił konsekwencję działań liderów rynku budowlanego w zakresie poprawy stanu bhp w ramach wspólnego projektu. Podziękował za promowanie dobrych praktyk na polskich budowach oraz zaangażowanie w realizację działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG5760

W trakcie spotkania podpisano list intencyjny o współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Podpisy na dokumencie złożyli: prezydent PBB Leszek Gołąbiecki i dyrektor CIOP – PIB prof. Danuta Koradecka. Nastąpiło także uroczyste przyjęcie do grupy członków zrzeszonych w porozumieniu dwóch generalnych wykonawców: NDI i MCKB.

wwwIMG5742

W części merytorycznej posiedzenia omówiono okoliczności wybranych wypadków śmiertelnych w budownictwie, podsumowano działania porozumienia w roku ubiegłym oraz przyjęto strategię na rok bieżący.