14.02.2019 Artykuł archiwalny

Wizyta międzynarodowej grupy młodzieży

W dniu 14 lutego 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy gościła liczna, międzynarodowa grupa młodzieży. Spotkanie było elementem warsztatów na temat rynku pracy, perspektyw i przemian w świecie pracy.

Zagraniczna młodzież w GIP
 

Spotkanie odbyło się na prośbę NSZZ „Solidarność”, we współpracy z francuską organizacją Confrontation Europe. W skład młodzieżowej delegacji weszli przedstawiciele młodych ludzi z Belgii, Czech, Francji, Grecji, Węgier, Serbii i Polski. NSZZ „Solidarność” reprezentował Mateusz Szymański z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej przy Komisji Krajowej związku.

Zwiedzanie wystawy 100 PIP
 

Gości powitał Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, który wspomniał pokrótce o najważniejszych zadaniach inspekcji, jej usytuowaniu w strukturach państwowych oraz obchodzonej w tym roku setnej rocznicy jej powołania. Okolicznością wystawę przygotowaną z tej okazji zaprezentował Jacek Pawilonis z Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Następnie Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia odpowiedział na pytania gości, omawiając możliwości uzyskiwania przez pracowników porad, składania skarg do PIP, działania kontrolne podejmowane w następstwie skarg oraz rolę inspekcji przy ewentualnym kierowaniu powództwa do sądu. Wspomniał także o kwestii delegowania pracowników i związanej z tym transgranicznej współpracy właściwych urzędów kontrolnych. W spotkaniu udział wzięli również: Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy i Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Spotkanie z młodzieżą z państw UE
 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner175199
 • banner221865
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098