• RSS
  • Wersja tekstowa
20.02.2019 Artykuł archiwalny

Rada pozytywnie o kandydatach

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą i grupą współpracowników uczestniczyli w obradach Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na posiedzeniu plenarnym 19 lutego 2019 r. w siedzibie Sejmu.

wwwIMG5812

Szef Państwowej Inspekcji Pracy zapoznał członków ROP z programem obchodów jubileuszu 100-lecia polskiej inspekcji pracy, które zainaugurował 3 stycznia podpisaniem Kodeksu Etyki Pracowników PIP. Wyświetlono film przygotowany z okazji jubileuszu inspekcji przez okręgowego inspektora pracy w Szczecinie Konrada Pachciarka.

wwwIMG5809

Rada w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wnioski głównego inspektora pracy dotyczące zamiaru powołania: Małgorzaty Wojdy na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Lublinie, Jarosława Kowalczyka na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Olsztynie i Jerzego Łabońskiego na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze.

Przyjęła stanowisko w sprawie wpływu zaufania społecznego na bezpieczeństwo pracy oraz rozpatrzyła informacje Ministerstwa Środowiska, UOKiK oraz CIOP – PIB na temat narażenia na działanie smogu.