• RSS
  • Wersja tekstowa
18.02.2019 Artykuł archiwalny

Konkurs dla społecznych inspektorów pracy

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy 18 lutego 2019 r. spotkali się z przedstawicielami reprezentatywnych ogólnopolskich związków zawodowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie GIP.

Uczestnicy spotkania
 

Tematem rozmów były zmiany w formule corocznego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Zdecydowano o wprowadzeniu centralnego etapu konkursu. Dotychczas konkurs przebiegał na szczeblu wojewódzkim. Ponadto, zgodnie z nowym regulaminem konkursu, którego treść była przedmiotem konsultacji, zwiększono rolę związków zawodowych. Organizacjom związkowym przypada w realizacji konkursu PIP rola szczególna, związana zarówno ze zgłaszaniem kandydatur wyróżniających się sip-ów, jak i z oceną ich dokonań, w toku konkursu.

Uczestnicy spotkania
 

Wprowadzenie centralnego etapu konkursu i zaangażowanie przedstawicieli związków zawodowych do komisji oceniających dorobek społecznych inspektorów  zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli związków zawodowych. W spotkaniu partnerów społecznych uczestniczyli Bogdan Kubiak reprezentujący NSZZ „Solidarność”, Andrzej Radzikowski i Renata Górna z OPZZ oraz Radosław Strakulski z Forum Związków Zawodowych.

Ponadto w rozmowach wzięli udział: Katarzyna Mietelska, po. dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego GIP oraz Jerzy Wlazło z Departamentu Prewencji i Promocji GIP.