• RSS
  • Wersja tekstowa
24.02.2019 Artykuł archiwalny

W rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

W Rzeszowie 24 lutego 2019 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w uroczystych obchodach rocznicy rolniczych strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Uroczystości rocznicowe odbyły się pod honorowym patronatem Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP.

Rocznicowe uroczystości
Przemawia Wiesław Łyszczek
 

Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie utorowały drogę do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Uroczystości, które upamiętniły ich podpisanie zorganizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” i duszpasterstwo rolników. Marszałek Marek Kuchciński w liście do uczestników uroczystości podkreślił, że wydarzenia z początków lat 80. obudziły w mieszkańcach Podkarpacia wiarę we własne możliwości oraz poczucie godności. To pozwoliło im na kontynuowanie walki z komunistyczną władzą.

W rzeszowskiej katedrze Mszą św. w intencji Ojczyzny i polskich rolników uczczono 38 rocznicę
 

W rzeszowskiej katedrze Mszą św. w intencji Ojczyzny i polskich rolników uczczono 38 rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
Złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II

 

Wiesław Łyszczek, przedstawiciele rządu, parlamentu i organizacji związkowych złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który będąc ordynariuszem diecezji przemyskiej angażował się w sprawę podpisania Porozumień. Kwiaty złożono także pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

konferencja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
konferencja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ważnym elementem obchodów rocznicy była konferencja naukowa poświęcona Porozumieniom Rzeszowsko-Ustrzyckim zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.