• RSS
  • Wersja tekstowa
01.03.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja o nieobecnych na rynku pracy

W sali audytoryjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 28 lutego 2019 r. odbyła się konferencja „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał?”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Wzięli w niej udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

wwwIMG20190228093802

Wśród gości spotkania znaleźli się także: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP Wojciech Magnowski.

wwwIMG201902280951501

W liście skierowanym do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek napisał m.in.: „Grupa osób biernych zawodowo to bieżący problem rynku pracy na Podkarpaciu, stanowiący niewykorzystany potencjał w województwie. Aktywizacja tej grupy jest dużym wyzwaniem. Jednak dzięki podjętym badaniom, analizie sytuacji, możliwe było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań tych osób. Trafna diagnoza i działania ukierunkowane na aktywizację i włączanie osób niepracujących w życie zawodowe, pozwoli na poprawę ich sytuacji osobistej oraz wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu”.

Szef PIP przekazał słowa uznania za kreatywność oraz aktywność władz samorządowych wykazywaną na polu działań rozwijających i budujących rynek pracy.

W części merytorycznej konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień przygotowanych głównie przez pracowników WUP w Rzeszowie: „Charakterystyka osób biernych zawodowo na Podkarpaciu”, „Aktywizacja osób biernych zawodowo – potrzeby i wyzwania”, „Klienci powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu – jak widzą swoje szanse na rynku pracy?”, „Oś priorytetowa VII RPO WP 2014-2020 Regionalny Rynek Pracy Oczekiwania i możliwości wsparcia”, „Pilotażowy projekt z zakresu aktywizacji zawodowej w wymiarze ponadlokalnym – nowa formuła pracy z klientami PUP ukierunkowana na pozyskanie kadr pod potrzeby pracodawców”, „Projekt „LOWE jest dla Ciebie! Edukacja pozaformalna osób dorosłych” w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej”, „Oś priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Oczekiwania i możliwości wsparcia”, „Projekt Wsparcie od A do Z”.

Konferencja finansowana była z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.