• RSS
  • Wersja tekstowa
27.02.2019 Artykuł archiwalny

Nowa siedziba PIP w Ostrołęce

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 27 lutego 2019 r. dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, która znajduje się przy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 15 w Ostrołęce.

 

Otwarcie nowej Siedziby PIP w Ostrołece
 

Otwarcie siedziby odbyło się w obecności Jolanty Koszałki, okręgowego inspektora pracy w Warszawie, zaproszonych gości oraz pracowników Oddziału.

Nieruchomość, którą obecnie zajmuje Oddział PIP w Ostrołęce przekazana została w trwały zarząd na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy z zasobów Skarbu Państwa przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prace adaptacyjno-remontowe rozpoczęto 1 września 2018 r.

Wnętrze nowej Siedziby PIP w Ostrołece
 

Nowa siedziba w znaczący sposób poprawi warunki obsługi obywateli, a także komfort pracy pracowników oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Kierownikiem Oddziału PIP w Ostrołęce jest nadinspektor pracy Małgorzata Wilemska.