O bezpieczeństwie pracy na budowach

W Głównym Inspektoracie Pracy 4 marca 2019 roku z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy i Bogdana Drzastwy, zastępcy głównego inspektora pracy odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Obrady Rady ds Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
 

Wiesław Łyszczek powołał nowych członków Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Powołania otrzymali: Antoni Górski, zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Wręczanie powołań członkom Rady
Wręczanie powołań członkom Rady

 

W trakcie obrad zaprezentowano kilka referatów dotyczących bieżących problemów branży budowlanej. Omawiano między innymi kwestie związane z prowadzeniem obligatoryjnej dokumentacji na placach budów wykonywanych przez małe i mikro firmy. Referat na ten temat przedstawił Andrzej Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Dyskusja po jego wystąpieniu dotyczyła między innymi kwestii związanych z uprawnieniami niezbędnymi do montażu rusztowań i wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów w tym zakresie.

Z kolei Urszula Gawrysiak, przedstawicielka Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zajęła się  problematyką eksploatacji żurawi wieżowych. W swojej prezentacji podkreśliła wagę kwalifikacji pracowników pracujących przy obsłudze żurawi, a w szczególności na hakowych i sygnalistach.

Krzysztof Piątek, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego omówił najczęstsze nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  stwierdzane podczas kontroli nadzoru budowlanego.

W trakcie obrad
 

Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP przedstawił prezentację poświęconą bezpieczeństwu i higienie pracy w budownictwie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności w GIP omówił problematykę legalności zatrudnienia na budowach.

W spotkaniu wzięli także udział Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy oraz pełniąca funkcję sekretarza Rady Mirosława Kamińska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP.