• RSS
  • Wersja tekstowa
05.03.2019 Artykuł archiwalny

Na Radzie Dialogu Społecznego u Prezydenta

W Pałacu Prezydenckim 5 marca 2019 r. pod przewodnictwem Andrzeja Dudy Prezydenta RP odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone omówieniu skutków przywrócenia wieku niższego wieku emerytalnego. W debacie uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim

Przywrócenie niższego wieku emerytalnego było jednym z filarów kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Prezydencka ustawa przywracająca wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn weszła w życie 1 października 2017 r. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

- Nigdy nie słyszałem, że było narzekanie: Po co Pan to zrobił? Za to wielokrotnie słyszę podziękowania, że to zobowiązanie wyborcze zostało dotrzymane – powiedział Andrzej Duda. 

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z prezentacją informującą o finansowych i społecznych skutkach przywrócenia wieku emerytalnego przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informację przekazali minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed.

- Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn było przede wszystkim umożliwienie Polakom podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Wydłużenie wieku emerytalnego odbyło się bez dialogu społecznego. Wiele osób zostało pozostawionych bez zabezpieczenia społecznego - mówiła Elżbieta Rafalska.

Posiedzenie RDS
 

Jak poinformował Prezydent, w 2017 r. 41 proc. osób, które złożyły wnioski o emeryturę na podstawie obecnej ustawy, było aktywnych zawodowo. Średnia wysokość emerytury przyznanej na podstawie tych regulacji to 2080,36 zł brutto, przy czym średnia wysokość emerytury mężczyzn była aż o ponad 67 proc. wyższa od świadczenia dla kobiet.

W trakcie posiedzenia partnerzy społeczni reprezentujący związki zawodowe i organizacje pracodawców, przedstawiciele urzędów państwowych i rządu uczestniczyli w debacie na temat skutków reformy emerytalnej.