• RSS
  • Wersja tekstowa
01.03.2019 Artykuł archiwalny

Narada ze Strażą Graniczną

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie w dniach 26-28 lutego 2019 r. odbyła się dziesiąta już, jubileuszowa narada szkoleniowa przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

wwwDSC0166

Spotkania takie, organizowane corocznie od 2010 r. na podstawie porozumienia głównego inspektora pracy i komendanta głównego Straży Granicznej w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej, mają na celu m.in. podsumowanie współpracy obu instytucji w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w roku poprzednim.

wwwDSC01851

Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w naradzie uczestniczyli: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP ze współpracownikami, a także nadinspektorzy oraz inspektorzy pracy reprezentujący sekcje legalności zatrudnienia ze wszystkich okręgowych inspektoratów pracy.

Na czele delegacji Straży Granicznej stał płk SG Andrzej Jakubaszek, dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. W jej skład wchodzili funkcjonariusze z oddziałów i placówek prowadzący kontrole legalności zatrudnienia obcokrajowców. Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Uczestników narady powitał płk SG dr Piotr Boćko, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

W trakcie szkolenia Jarosław Leśniewski podsumował wyniki kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2018 r oraz omówił plany Inspekcji na rok bieżący. Izabela Struczyńska, starszy inspektor pracy w OIP w Gdańsku przedstawiła referat zatytułowany: „Praca tymczasowa a nietypowe formy zatrudnienia – outsourcing pracowniczy oraz leasing pracowniczy w świetle doświadczeń z kontroli prowadzonych przez OIP w Gdańsku”. Funkcjonowanie znowelizowanych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, w szczególności w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i zezwoleń na pracę sezonową, na podstawie doświadczeń inspektorów pracy ocenił Jarosław Cichoń, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP. Agnieszka Jaroszek, główny specjalista w tym departamencie, przedstawiła dotychczasowe doświadczenia inspektorów w zakresie kontroli kierowania cudzoziemców do pracy w podmiotach z siedzibą na terytorium RP oraz do pracy za granicą. Funkcjonowanie infolinii dla cudzoziemców oraz najczęściej zadawane pytania zaprezentowała Alla Dziklińska, młodszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia.