06.03.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie szefa inspekcji z dziennikarzami

70 tysięcy kontroli w 2019 r. zapowiedział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy na spotkaniu z mediami, które odbyło się 6 marca 2019 r. w Warszawie. Inspektorzy sprawdzą m.in. przestrzeganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i bhp. Kontrole obejmą prawidłowość tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych.


Wiesław Łyszczek na konferencji prasowej

Znacząca część tegorocznych kontroli zostanie przeprowadzona w związku z rosnącą liczbą skarg pracowniczych. W roku 2018 do PIP wpłynęło ponad 54 tys. skarg tj. o ponad 4 tys. więcej niż w roku 2017. W celu zbadania ich zasadności, przeprowadzono blisko 30 tysięcy kontroli skargowych.

- Każdego roku ponad 40% skarg wpływających do PIP dotyczy naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacie należności pracowniczych. Dlatego inspektorzy pracy sprawdzą w 2019 r. przestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę i czas pracy w zakładach różnych branż, a także w korporacjach, które prowadzą m.in. usługi finansowe, prawnicze, telekomunikacyjne - podkreślił Wiesław Łyszczek.

Konferencja prasowa Wiesława Łyszczka
 

W związku z wejściem w życie w 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych PIP skontroluje obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Od 1 lipca 2019 r. kontrole obejmą podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Główny inspektor pracy poinformował, że w porozumieniu z ZUS w każdym okręgu PIP odbędą się szkolenia inspektorów.

Szef inspekcji zadeklarował, że inspektorzy pracy sprawdzą pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także o cudzoziemców z Nepalu, Indii, Bangladeszu, najliczniej migrujących do Polski, obok obywateli Ukrainy. Kontrolą objęte będą zwłaszcza te branże, w których często powierzana jest praca cudzoziemcom bez ważnego dokumentu pobytowego oraz których dotyczy wzrost liczby skarg składanych przez cudzoziemców.       

Zapowiedziane zostały działania PIP w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp. W planie zadań rocznych kontynuowane będą m.in. kontrole w budownictwie (poszerzone o budowy infrastruktury kolejowej), przemyśle spożywczym, leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

W związku z licznymi zagrożeniami i poważnymi wypadkami przy pracy w bieżącym roku rozpocznie się 3-letnia kampania prewencyjno-kontrolna: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa.

Wiesław Łyszczek odpowiada na pytania dziennikarzy


Ponadto w trakcie spotkania Wiesław Łyszczek przedstawił dziennikarzom program i terminarz najważniejszych wydarzeń związanych z przypadającym w tym roku jubileuszem 100-lecia istnienia polskiej inspekcji pracy.

Dziennikarze uzyskali także informacje dotyczące działań inspektorów  pracy związanych z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków pracy w okresie zimowym.

Konferencję prasową prowadziła Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy GIP.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098