Uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej

W siedzibie OIP w Warszawie 14 marca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Odznakę z rąk głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka otrzymał Paweł Szpetnar. W uroczystości uczestniczył także poseł Daniel Milewski.

Wiesław Łyszczek odznacza Pawła Szpetnara
 

Odznaczony jest osobą, która karierę zawodową i naukową związała z krzewieniem i popularyzowaniem bezpiecznej pracy. Paweł Szpetnar jest specjalistą bhp oraz inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Był nauczycielem przedmiotów zawodowych na kierunku technik bhp. Obecnie pracuje w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mińsku Mazowieckim na stanowisku specjalisty ds. BHP. Od kiedy związał się z SPZOZ, w zakładzie wzrosła kultura bezpieczeństwa pracy. W swojej pracy duży nacisk kładzie na szkolenia bhp, adekwatne do zagrożeń, na jakie są narażeni pracownicy wykonujący różne zawody medyczne. Odznaczony jest także aktywnym działaczem społecznym, wspierającym lokalne inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalnym i zdrowotnym.

Poseł Daniel Milewski wręcza dyplom
 

Duża aktywność i skuteczność w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy zdaniem posła Daniela Milewskiego zasługuje na szczególne wyróżnienie. Dlatego wystąpił on z inicjatywą nadania Pawłowi Szpetnarowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Poselska inicjatywa została poparta formalnym wnioskiem okręgowego inspektora pracy w Warszawie Jolanty Koszałki o nadanie odznaczenia. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podjął decyzję o nadaniu Odznaki Honorowej.

Uczestnicy uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej
 

W uroczystości wręczenia odznaczenia, którą poprowadziła Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy wzięli udział Grzegorz Nieradka, doradca głównego inspektora pracy oraz kierownictwo OIP w Warszawie reprezentowane przez okręgowego inspektora pracy w Warszawie Jolantę Koszałkę i jej zastępców.